Hodnotit / sdílet na:

Není voda jako voda, poznají to obzvlášť kojenci

Matky dětí do 3 let i nastávající maminky mohou volit mezi několika druhy vod – balenými kojeneckou, minerální, pramenitou či pitnou, a běžnou kohoutkovou či studniční. Jaká z těchto vod je pro nejmenší děti tou nejvhodnější? A na co je třeba dát si u jednotlivých druhů vod pozor?


Odborník: Nedejte na kamarádky, poraďte se s odborníkem


MUDr. Martin Gregora, zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice Strakonice, pediatr v Dětském centru Jihočeského kraje a autor populárně naučných knih pro rodiče, říká: "Proto, aby mohla být kohoutková, pramenitá či jiná voda bez obav podávána kojencům, musí být podrobena velmi důkladným rozborům. Svolení k jejímu využívání by mělo přijít ze strany povolaného odborníka, nikoli od známých či kamarádek, což se bohužel velmi často stává."

Potíž může nastat například v případě starých domů, jejichž rozvody nejsou prověřené a mohou tak kvalitní vodu z vodovodu znečistit látkami, které sice neublíží starším dětem či dospělému, ale nemusí být bezpečné pro nejmenší děti. Oproti tomu kojenecká voda ze zákona garantuje nízký obsah dusičnanů a také splnění dalších přísných kvalitativních kritérií.


U neprověřené vody hrozí tzv. "modrání kojenců"


K možným rizikům MUDr. Martin Gregora dodává: "Podávání kojenecké vody má největší význam u dětí v prvním roce života, jelikož u nich hrozí zvýšené riziko onemocnění tzv. methemoglobinémií (pozn.: fyziologická porucha charakterizovaná přítomností abnormálně vysokého množství methemoglobinu v krvi a způsobující až tkáňovou hypoxii – tzv. "modrání kojenců"), která může být způsobena otravou dusičnany z vody, ve které není jejich obsah kontrolován."

Problematické může být i množství rozpuštěných látek, sodíku nebo fluoridů. Např. vyšší obsah rozpuštěných látek vede k vyšší osmotické zátěži ledvin kojence. Vyšší obsah sodíku ve vodě (nad 50 mg/l) vede ke zvýšení krevního tlaku kojence a vyšší obsah fluoridů může zase vést ke vzniku zubní fluorózy. Některé rozdíly v požadavcích na jakost tří základních druhů vod oproti vodě kojenecké ukazuje následující tabulka. Hodnoty všech chemických a fyzikálních ukazatelů pro balené vody jsou stanoveny ve Vyhlášce 275/2004 Sb. Pro pitnou vodu je stanovuje Vyhláška 225/2004 Sb.

UkazatelJednotkaKojenecká vodaPramenitá vodaMinerální vodaPitná vodaTyp limitu
Manganmg/l0,050,10,50,05nejvyšší mezní
Dusičnanymg/l10255050nejvyšší mezní
KonduktivitamS/m70125nestanoveno125mezní
pH 5-84,5-8nestanoveno6,5-9,5mezní
Sodíkmg/l20100nestanoveno200mezní
Fluoridymg/l0,70,751,5nejvyšší mezní
Rozpuštěné látkymg/l5001000nestanoveno1000mezní


Na kojeneckou vodu jsou kritéria několikanásobně přísnější


Oproti výše uvedeným typům vod kojenecká voda pochází z chráněného podzemního zdroje, její složení je důkladně kontrolováno a platí pro ni ty nejpřísnější limity (souhrnně je upravuje Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy). Dle této vyhlášky jsou limity obsahu manganu, dusičnanů či sodíku pro kojeneckou vodu stanoveny až o polovinu níže než pro ostatní druhy vod. V porovnání s pitnou kohoutkovou vodou jsou pak přísnější až několikanásobně. Rovněž celkový obsah rozpuštěných látek musí být v porovnání s ostatními druhy vod poloviční (nejvýše 500 mg/l).

Kojenecká voda nesmí být filtrována či jinak upravována, jedinou povolenou úpravou je přidání CO2 a použití UV záření jako nechemické desinfekce. Obě tyto úpravy jsou však šetrné, nijak neovlivňují kvalitu vody a nemají žádný negativní vliv na lidský organismus. Přestože je tento typ vody doporučován hlavně dětem, vhodný je pro lidi všech věkových skupin. Pro malé děti odborníci většinou nedoporučují jinou než kojeneckou vodu z důvodu hrozby vyššího obsahu dusičnanů a dalších pro zdraví nepříznivých látek.


Kojenecká voda a voda "vhodná pro přípravu kojenecké stravy" není totéž


Kromě kojenecké vody se na našem trhu můžeme setkat i s typem vod s označením "vhodná pro přípravu kojenecké stravy". Tyto dva druhy vod však nelze v našem prostředí zaměňovat. Jestliže se nejedná přímo o kojeneckou vodu, ale pouze o vodu s označením „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“, znamená to, že pro ni neplatí stejně přísná pravidla, a taková voda mohla být již nějakým způsobem fyzikálně upravena.


Rady pro maminky:


  • Pokud používáte kohoutkovou vodu, ujistěte se, že splňuje kritéria pro podávání kojencům.
  • Pokud používáte kohoutkovou vodu, ujistěte se, že máte v pořádku vodovodní rozvody.
  • Informace o kvalitě kohoutkové vody lze získat na příslušné hygienické stanici. Zde je také možné objednat si rozbor vody z vlastní studny nebo vrtu.
  • Převaříte-li vodu z vodovodu, neznamená to, že se z ní automaticky stane kojenecká!
  • Dávejte pozor, zda používáte „kojeneckou vodu“ nebo vodu „vhodnou pro přípravu kojenecké stravy“, není to totéž!


Více informací najdete na www.rajec.com.
dětský bazárek