Hodnotit / sdílet na:

Nejčastější dotazy rodičů na téma očkování proti rotavirům

Prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D.

Na téma očkování proti rotavirům odpovídá Prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D.

Primář Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc


Jaké nepovinné očkování v průběhu 1. roku doporučujete?

Dnes už je standardem nepovinné očkování proti pneumokokům, které miminko ochrání před pneumokokovými invazivními onemocněními, ale také ho pomůže chránit proti zánětům středního ucha. Přestože není povinné, je toto očkování hrazené zdravotní pojišťovnou.

Dále doporučujeme očkování proti rotavirům. Toto očkování chrání miminko před rotavirovými infekcemi, které způsobují těžká průjmovitá onemocnění. Máte možnost si vybrat ze dvou vakcín. Obě vakcíny jsou velmi dobře účinné, podávají se stříkačkou do pusinky. S tímto očkováním je možno začít již od 6 týdnů věku a musí být ukončeno nejpozději do 24. týdne resp. 26. týdne věku (v závislosti na vybrané vakcíně).

Co je to rotavirová gastroenteritida a proč může být pro děti nebezpečná?

Obecně název gastroenteritida znamená, že se jedná o onemocnění zažívacího traktu, které je provázeno průjmy, zvracením, případně teplotou. Původcem tohoto onemocnění je vir, respektive skupina rotavirů. Bohužel je známou skutečností, že právě rotaviry stojí nejčastěji za hospitalizací dětí do dvou let věku života.

Jak se onemocnění přenáší? Kdy se děti nejčastěji nakazí?

Toto onemocnění je poměrně významně infekční, to znamená, že k přenosu v dětských kolektivech dochází velice rychle. Inkubační doba je v řádu dnů a často se nakazí nejenom děti, ale i ostatní rodinní příslušníci v rodinách, kde se toto onemocnění objevuje. Nejtypičtější je tato nákaza v období mezi 6. měsícem a dvěma roky věku života dítěte. Dá se říci, že prakticky do dvou let se každé dítě tímto onemocněním nakazí a infekčnost je velice významná, respektive k přenosu dochází tím, že virus se vyskytuje na různých předmětech, hračkách apod. Tento virus se nedaří zcela jednoduše zlikvidovat běžnými čisticími prostředky.

Jak rodiče poznají, že jejich dítě onemocnělo rotavirovou gastroenteritidou?

Rodiče poznají toto onemocnění obtížněji, nicméně vzhledem k tomu, že se dá říct, že prakticky každé dítě se touto infekcí nakazí, tak se jedná o onemocnění, které provází průjmy, bolesti břicha, zvracení. Lékař často pozná onemocnění i podle jeho průběhu, podle charakteru obtíží a podle délky jejich trvání.

Jak můžeme dítě před onemocněním chránit?

Vyhnout se mu můžeme velmi obtížně, respektive právě malé děti se těžko chrání a to je také důvod, proč hovoříme o tom, že máme možnost děti ochránit preventivně. Znamená to tedy podat jim vakcínu, která je před touto nemocí ochrání. Je potřeba zmínit, že toto onemocnění naštěstí není tak závažné a že k úmrtí v podmínkách České republiky dochází jen výjimečně.

Je očkování proti rotavirům spolehlivé a bezpečné? Kdy se má vakcína aplikovat?

Do současnosti už byla aplikována obrovská množství dávek očkovací látky, která prošla mnoha klinickými zkouškami. To znamená, že je to spolehlivá očkovací látka, která navodí velmi dobrou ochranu právě v tom nejrizikovějším období. Velmi doporučujeme toto očkování, je však potřeba říci, že tato vakcína musí být podána včas. Součástí příbalových letáků u očkovacích látek proti rotavirům je dokonce omezení, do kdy nejpozději lze tuto očkovací látku podat. Možné je to právě jen do 24. týdne života. Vzhledem k tomu, že víme, že již v tomto období se toto onemocnění může vyskytovat, doporučujeme, aby se neodkládalo podání první dávky a aby aplikace byla velmi časná, to znamená již od 6 týdnů věku života dítěte.

Jak se vakcína aplikuje?

Tato vakcína se podává do pusinky, takže její podání je vůči dítěti šetrné.


Rozhovor vedl a zpracoval
David Vondruška
AMI Communications