Hodnotit / sdílet na:

Obézních Čechů nepřibývá, roste ale počet dívek s podváhou

V rámci projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny zrealizovala společnost STEM/MARK průzkum stavu obezity a přidružených onemocnění v České republice. Průzkum se uskutečnil v lednu letošního roku na vzorku 2058 respondentů z celé České republiky, a přestože ukázal, že počet obézních u nás v současnosti nestoupá, vyšlo najevo, že alarmující je nárůst podváhy u dívek ve věku 18 až 19 let.

Růst počtu obézních se zastavil


Obézních Čechů nepřibývá, roste ale počet dívek s podváhou
Průzkum ukázal, že od roku 2008 zůstává počet lidí s nadváhou a obezitou na stejné úrovni. „Bohužel tento stav není v žádném případě uspokojivý, protože více než 56% dospělé populace má nadměrnou hmotnost,“ upozorňuje obezitolog prof. Štěpán Svačina, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a odborný garant projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Čeští muži varování obezitologů stále neberou vážně, přestože jsou více ohroženi kardiovaskulárními onemocněními. Zatímco se ženy za poslední tři roky dokonce zlepšily, muži pokračují v mírném vzestupu a stále více se jich nachází v oblasti nadváhy a obezity. Více než 55% mužů má rizikový obvod pasu, tedy nad 80 centimetrů. U žen je situace obdobná jako v roce 2008, rizikový je obvod pasu u 57 % z nich. Nejvyšší hmotnostní přírůstek byl zaznamenán v sedmé dekádě života, kdy průměrný Čech přibere 3,6 kilogramů.

Přibývá dívek a žen s podváhou


Ve skupině 18 až 19 let se nachází více než 20% děvčat, resp. žen, v oblasti podváhy. I v kategorii 20 až 29 let je stále 11% žen, které mají podváhu, jejich BMI kleslo pod 18,5 kg/m2. Zdá se, že v tomto věku nejvíce dbají na svou hmotnost, a tak se jejich dispozice k přibírání neprojevují. „Jistě v tom hraje roli i vliv médií a soutěží krásy, kde ženy s normální hmotností nemají šanci. Nadměrnými dietami a hubnutím si ale mohou zadělávat na problémy v dalších letech. Zhruba třetina jich pak v budoucnosti bude s jídlem bojovat,“ říká MUDr. Martin Matoulek z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, který je společně s profesorem Svačinou odborným garantem průzkumu a projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Přísné diety a udržování nízké hmotnosti v adolescenci a věku okolo dvaceti let jsou velmi rizikové. Ženy s podváhou mohou mít významně slabší kosti než ženy s normální hmotností. Teprve po třicátém roce dochází k úbytku žen s podváhou a vzestupu nadváhy - rizikové období pak nastává po čtyřicítce.

Obezita podle místa bydliště


Zkoumaný soubor více než dvou tisíc osob byl reprezentativní i z hlediska místa bydliště a hustoty osídlení. Nejrizikovějším místem z hlediska obezity je obec mezi tisíci až dvěma tisíci obyvateli, kde se dokonce plné dvě třetiny obyvatel (67%) pohybují v pásmu nadváhy či obezity. U ostatních obcí nebyla mezi počtem lidí a nadváhou a obezitou nalezena souvislost.

Čas trávený pohybovou aktivitou je stále kratší


Obézních Čechů nepřibývá, roste ale počet dívek s podváhou - sport
Téměř 60% dotázaných osob nevykonává žádnou pohybovou aktivitu. Oproti roku 2010 došlo ke snížení počtu lidí trávících pohybem do čtyř dnů v týdnu téměř o 12%. Muži jsou sice aktivnější než ženy, ale nedokážu zachovat optimální poměr mezi příjmem a výdejem energie. Zarytých sportovců ale prakticky neubylo, 5 až 7 dnů v týdnu tráví pohybem okolo 10% respondentů.

Dětství je pro budoucnost rozhodující, zvláště u chlapců


Alarmujícím způsobem dochází k vzestupu obezity u dětí. Ze zpracovaných dat vyplívá, že pouhých 22% dospělé populace, která se potýkala s nadváhou a obezitou v dětství, se v dospělosti udrželo v pásmu normální hmotnosti. Celých 78% dětí s nadváhou a obezitou zůstalo v pásmu nadváhy a obezity i v dospělosti. Ženy se s tímto handicapem vyrovnají lépe. S nadváhou se v dospělosti potýká 42% dívek, zatímco u chlapců je to plných 90%, u 63% z nich jde o obezitu.

Co za to může?


Hlavním faktorem, který ovlivňuje nadměrnou hmotnost, je pravidelná pohybová aktivita v mládí. Následuje pravidelná strava a dostatečná konzumace ovoce a zeleniny. Negativně hmotnost ovlivňuje pojídání uzenin a četné stravování ve fastfoodech. Roli hraje i vlastnictví automobilu. Jeho majitelé si velice rychle zvyknou na pohodlí, které jim přináší a přestanou vykonávat i dříve běžnou pohybovou aktivitu.

Přestože v ambulancích je poměr žen a mužů 4:1, počet hubnoucích pokusů je pouze 2:1. To znamená, že i muži se snaží hubnout, ale méně často navštěvují odborníky. Co vede k tomu, že muži stále přibírají, je zřejmé. Plných 86% mužů nevnímá svoji nadváhu jako problém, dokonce více jak čtvrtina obézních mužů zůstává v klidu. U žen je situace poněkud jiná. Pouze cca 14 % žen nepovažuje svou obezitu za problém.


Projekt Žij zdravě vznikl v roce 2007 za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.dětský bazárek