Hodnotit / sdílet na:

Tipy - únorová poradna

Jak pečovat o dětský zrak? Jak dlouho můžu nechat dítě koukat na tablet? -- Co kromě léků může pomoci v léčbě cukrovky? -- Manžel má již delší dobu problémy s erekcí, ale nechce o tom mluvit. Mohu mu nějak pomoci?

Oftalmologická poradna


Jak pečovat o dětský zrak? Jak dlouho můžu nechat dítě koukat na tablet?

MUDr. Petra Teplanová, oční lékařka

Odpovídá: MUDr. Petra Teplanová, oční lékařka, Dětské oční centrum Kukátko

Nejkritičtějším obdobím ve vývoji zraku jsou u dětí první roky života, zrak se totiž po narození u dětí teprve vyvíjí a jakákoli komplikace může zrak při zanedbání léčby natrvalo poškodit. Důležité proto je, aby rodiče v případě výskytu jakýchkoli očních vad v rodině, anebo pokud mají jakékoli pochybnosti, co nejdříve vyhledali odborného lékaře a nechali zrak dítěte vyšetřit.

Pravidelné oční prohlídky jsou často jedinou možností, jak oční vadu zjistit, proto je vhodné absolvovat oční prohlídku i v případě, že žádné příznaky oční vady u dítěte nepozorujete. Výhodou dnes je, že špičková pracoviště umí vyšetřit i docela malé, nespolupracující a nekomunikující děti, takže lze většinu očních vad odhalit prakticky od šestého měsíce věku. Kontroly jsou důležité právě pro včasné zachycení jakékoli poruchy zraku a pro co nejrychlejší zahájení léčby.

Pověry, aby se dítě nedívalo zblízka na televizi, aby si nezkazilo oči, nemají na dětský zrak a vznik zrakových vad žádný vliv. Očním vadám nelze předejít, protože jsou vrozené nebo dědičné. Jejich důsledky lze napravit nebo alespoň zmírnit včasnou diagnostikou a včasným zahájením léčby. Každopádně i u zraku platí, že čím více podnětů, tím lépe – dítě by mělo práci na blízko střídat s hrou venku a střídat tak pohledové vzdálenosti.

Diabetologická poradna


Co kromě léků může pomoci v léčbě cukrovky? Mohou nemoc ovlivnit sami pacienti?

MUDr. Marta Klementová

Odpovídá: MUDr. Marta Klementová z kliniky DiaVize Praha

Na úspěchu léčby se velkou měrou podílí sám pacient. Proto je důležité, aby své nemoci i léčbě dobře rozuměl a přijali potřebné změny režimu za své. Diabetes je totiž léčitelné onemocnění, kdy lze změnami životního stylu, léčbou a důslednou prevencí komplikací výrazně zlepšit jeho průběh. Důležité je najít diabetologické centrum, kde mají jako prioritu nastavení léčby na míru podle individuálních potřeb a nejmodernějších postupů. Zároveň by v centru měli pacienta podporovat a motivovat v potřebných změnách, například zvýšení pohybové aktivity, vyvážení jídelníčku, redukci hmotnosti. Novinkou v ČR jsou vzdělávací, motivační formy individuálních nebo skupinových sezení diabetiků s odborníky.

Urologická poradna


Jde mít lepší sex? - Manžel má již delší dobu problémy s erekcí, ale nechce o tom mluvit. Mohu mu nějak pomoci? (čtenářka 56 let)

MUDr. Josef Stolz, MBA, urolog

Odpovídá: MUDr. Josef Stolz, MBA, urolog, UroKlinikum Praha

Intimní problémy, jako je například právě selhání erekce, skutečně nejsou pro muže něčím, čím by se chtěli chlubit. Přitom se vůbec nejedná o ojedinělý problém, s erektilní dysfunkcí se trvale nebo občasně potýká až 40 procent mužů ve věku 35-60 let. Pokud budete chtít se svým partnerem jeho problém řešit otevřeně, čiňte tak šetrně, abyste mu nezpůsobila psychický blok.

U mladších mužů je nejčastější příčinou poruch erekce psychika. S přibývajícím věkem se ale může jednat o indikace vysokého krevního tlaku, cukrovky, ale také srdečně-cévních onemocnění, jako je například kornatění tepen. I v tomto případě platí, že nejlepším lékem je prevence, tedy vyvarovat se všech rizikových faktorů, jako jsou kouření, přílišná konzumace alkoholu nebo přejídání. Erektilní dysfunkci ale mohou způsobit i porucha topořivých těles, nervové soustavy či hormonální změny. Pokud problémy přetrvávají, doporučte svému manželovi, aby svůj zdravotní stav nechal posoudit odborníkem.