Hodnotit / sdílet na:

Ledvinové kameny a jejich zjištění - rentgen ledvin a močových cest

Močové kameny mohou vznikat kdekoli v močovém ústrojí, ale nejčastějším místem jsou ledviny. Tvorba kamenů v ledvinách, resp. vývodných močových cestách, postihuje cca 4% naší populace. Vyskytují se nejčastěji mezi 30. - 60. rokem života, a to 2-3 x častěji u mužů než u žen, ale můžeme je najít i u dětí a starších osob. U 50% nemocných dochází k jejich opětovné tvorbě.

Velikost kamenů se pohybuje od velikosti zrnka písku po velikost pomeranče. Kameny mohou ucpat močovou trubici, poranit stěny močových cest nebo močového měchýře a vyvolat zánět.

Ledvinové kameny vznikají nahromaděním minerálních solí, které se usazují kdekoliv v močových cestách. Při nasycení moči těmito látkami a při změně pH moči (například při různých infekcích), dochází ke krystalizaci.

Podle chemického složení rozlišujeme kameny:


  • oxalátové - převažuje kalcium oxalát a amonium oxalát
  • urátové - ze solí kyseliny močové, představují 5 -11% všech močových kamenů, postihují nejvíce pacienty mezi 40. - 50. rokem života
  • fosfátové
  • cystinové
  • xantinové a další
  • smíšené kameny

Akutním komplikacím (infekci, obstrukci nebo krvácení) předchází včasná diagnostika.

Ke zjištění kamenů se provádí tzv. prostý rentgen ledvin, který ukáže kameny v ledvinách a močových cestách.

Přesnějším vyšetřením je intravenózní urografie (IVU), při níž se nitrožilně podává malé množství kontrastní látky. Jak se tato látka vylučuje ledvinami do močových cest, ukáže velmi dobře močové cesty, případné kamínky a poruchy odtoku moči.

Kontrastní látka, potřebná k vyšetření ledvin a močových cest, je aplikována do žíly. Je zde, i když vzhledem ke kvalitě dnešních kontrastních látek jen minimální, možnost alergické reakce. Před vyšetřením je proto vždy nutná důkladná alergická anamnéza a připravenost personálu oddělení na zvládnutí případné komplikace. K ochraně ledvin je vhodné dostatečně pít půl dne před vyšetřením a dále 2-3 dny po něm.

Vyšetření s použitím kontrastní látky lze doporučit až po zhodnocení funkce ledvin, neboť tato látka by mohla nemocné ledviny poškodit.

Vzhledem k tomu, že u kontrastního vyšetření ledvin a močových cest se v rámci přípravy používají látky ke snížení alergické reakce, které mají tlumivé účinky, není vhodné obsluhovat několik hodin po vyšetření motorové vozidlo či jiné složité pracovní stroje.

Související témata, články