Hodnotit / sdílet na:

Lhůta pro vyřízení, poplatky a platnost cestovních dokladů

Žádost o vydání cestovního pasu přijímají úřady obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu (v Praze úřady městských částí, v Brně, Ostravě a Plzni o magistrát).

Pro cestování po Evropské unii stačí občanům nadále občanský průkaz. Do něj lze sice zapisovat i děti, úřady pro ně ale doporučují vlastní cestovní doklad, neboť v některých případech hrozí v zahraničí problémy, protože v průkazu je uvedeno pouze rodné číslo dítěte.

Druh cestovního pasu Věk Doba platnosti Lhůta pro vydání *) Správní poplatek **)
CBDP - pas se strojově čitelnými a biometrickými údaji pro občany mladší 15 let 5 let 30/120 dnů 100 Kč
od 15 let 10 let 30/120 dnů 600 Kč
CP - cestovní pas bez biometrických a bez strojově čitelných údajů, pro občany mladší 15 let 6 měs. 15/60 dnů 1000 Kč
od 15 let 6 měs. 15/60 dnů 1500 Kč
*) Žádost přijatá v ČR / žádost přijatá na zastupitelském úřadě v zahraničí
**) Platí pro rok 2011


Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji


Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Doba platnosti a správní poplatek za vystavení tohoto pasu:

  • Občané do 15 let věku - platnost 5 let - poplatek činí 100 Kč, od roku 2012 se má zvýšit na 600 Kč.
  • Občané starší 15 let věku - platnost 10 let - poplatek činí 600 Kč, od roku 2012 se má zvýšit na 1 200 Kč.

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit!


Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji


Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů. Doba platnosti tohoto cestovního dokladu je 6 měsíců, proto některé státy tento cestovní doklad neuznávají.

Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit!

Poplatek je výrazně vyšší, nyní je u dětí od 5 do 15 let věku 1 000 Kč a u občanů nad 15 let věku 1 500 Kč, ale od roku 2012 to bude zřejmě u věku nad 15 let již 3 000 Kč.

Za zápis dítěte (občan mladší 10 let) vydávaného cestovního pasu se správní poplatek neplatí, lze učinit pouze do 30. 6. 2011.


K vystavení cestovního pasu pro dítě, které ještě vlastní pas nemělo, je nutné předložit osvědčení o státním občanství dítěte, které vydává krajský úřad a lze ho zařídit na matrice.