Hodnotit / sdílet na:

Platnost cestovního dokladu

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad.

Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů.

Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

  • Zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv.
  • Zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.


Víza - ano či ne


Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, zatímco pro bezvízové cesty do Kanady postačí, aby cestovní pas obsahoval strojově čitelné údaje - nemusí být s nosičem dat s biometrickými údaji).


Minimální platnost cestovního dokladu


Platnost cestovního dokladu skončí:

  • uplynutím doby v něm vyznačené
  • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
  • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
  • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

  • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
  • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
  • jeho držitel podstatně změnil podobu

Další potřebné informace k cestovním dokladům získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz.