Hodnotit / sdílet na:

Podání žádosti k vydání cestovního pasu

Cestovní doklady čekají změny. Přibudou do nich nejen biometrické údaje, ale podraží i správní poplatky za jejich pořízení. Vydávat se už nebudou na každé matrice, jelikož se budou fotografie do pasu pořizovat ve speciálních kabinkách.

Pas si bude možné vyřídit už jen v takzvaných obcích s rozšířenou pravomocí, kterých je v České republice 227 včetně Prahy.


Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:


V České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu), v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u matričního úřadu.

V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.


Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává:


V České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu), v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Žádost lze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana, nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.

V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.