Hodnotit / sdílet na:

Porodné pro rok 2012

Porodné

AKTUALIZACE: Změny podmínek pro výplatu porodného v roce 2013.

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením jejího dítěte. Dávka je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je trvalý pobyt na území České republiky oprávněné osoby.

Podmínky pro výplatu porodného se vůči předcházejícímu roku 2011 nemění. Pouze díky zvýšení částky životního minima dosáhne aktálně na porodné o trochu více rodin než dříve - zvýší se omezující vstupní limit.

Porodné 2012 - podmínky pro výplatu porodného pro rok 2011 a 2012


Od 1. 1. 2011 vzniká ženě nárok na porodné pouze v případě porodu prvního, živě narozeného dítěte. Další důležitou změnou je posuzování příjmu rodiny.

Výše porodného:

  • 13 000 Kč rodina s prvním živě narozeným dítětem
  • 13 000 Kč osamělá matka s prvním živě narozeným dítětem
  • 19 500 Kč rodina s prvními živě narozenými dětmi (dvojčaty, trojčaty)
  • 19 500 Kč osamělá matka s prvními živě narozenými dětmi (dvojčaty, trojčaty)

Podmínky přiznání porodného:

  • Příjem rodiny nesmí být vyšší než 2,4 násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti.
  • To znamená, že na porodné u prvního dítěte dosáhnou pouze rodiny s příjmem pod 16 992 Kč měsíčně (matka a otec žijící ve společné domácnosti bez dalších osob kromě narozeného dítěte). Příklad výpočtu (2 880 + 2 600+ 1 600) x 2,4.
  • U matky samoživitelky se hranice snižuje na 10 752 Kč, tj. (2 880 + 1 600) x 2,4.
  • Do limitu čistých příjmů se počítají nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či výživné.
  • O porodné se žádá na příslušném úřadě Státní sociální podpory - v místě trvalého bydliště. Doba jeho výplaty se liší (dané místem) - obecně se dá říci, že vyplacení trvá týden až měsíc od podání žádosti.
  • Při vyplnění a podání žádosti potřebujete váš občanský průkaz a rodný list dítěte (případně jeho ověřenou kopii).


Související témata, článkyDětská výživa

dětský bazárek