Hodnotit / sdílet na:

Redukce vícečetného těhotenství

Mnohočetné těhotenství, a to již dvojčetné, s sebou přináší vetší množství komplikací jak pro matku, tak i její plody. Od začátku gravidity jde o rizikové těhotenství, neboť ženský organismus je vybaven na donošení jednoho plodu a vícečetné těhotenství není z biologického hlediska zcela přirozené.

Se zvyšujícím se počtem plodů v děloze se zkracuje délka trvání těhotenství, hrozí samovolný potrat a zvyšuje se riziko předčasného porodu, se všemi riziky s tím spojenými.

K vícečetnému těhotenství dochází zejména po oplodnění metodou IVF. Není ani tak úspěchem léčby neplodnosti, jako spíše její komplikací. Nejčastější příčinou je transfer většího počtu embryí do dělohy. Vzácněji dochází k rozdělení jednoho embrya při jeho dalším vývoji, tzv. jednovaječná dvojčata.

Z těchto důvodů se dnes považuje za optimální přenos 2 embryí. V případě výskytu trojčetného či dokonce vícečetného těhotenství je nutné pečlivě zvážit možnost provedení selektivní redukce na maximálně dvojčetnou graviditu, kdy jsou podmínky pro zdárný průběh těhotenství příznivější.

Redukce vícečetného těhotenství se provádí na konci I. trimestru. Nejčastěji používanou technikou redukce vícečetného těhotenství je aplikace určité látky přímo do srdce plodu. Zákrok se provádí přes břicho a dělohu matky pod kontrolou ultrazvukem. Odumřelé nadbytečné plody zůstávají v děloze a během těhotenství dochází postupně k jejich vstřebání.

Důvodů, proč se přistupuje k redukci, může být několik. Na prvním místě to jsou medicínské aspekty, kdy je bezprostředně ohroženo zdraví ženy nebo plodu, ale i osobní důvody rodičů, kdy si netroufají mít více dětí např. kvůli své ekonomické situaci.

Tímto výkonem se snižuje počet vyvíjejících se plodů na požadované 2 až 1 plod. Cílem je dosažení co nejdelšího gestačního stáří plodu a redukce všech rizik spojených s porodem dítěte o velmi nízké porodní hmotnosti.

Riziko ztráty celé gravidity po tomto výkonu nepřesahuje obvykle 5% - 10%. Je tedy významně nižší oproti riziku pro plody i matku v případě dalšího současného vývoje všech plodů v děloze. Redukce embryí může být ale z etického hlediska velmi problematická a ne pro každého je přijatelná. Konečné rozhodnutí je proto vždy na těhotné ženě.

Související témata, články
dětský bazárek