Hodnotit / sdílet na:

Sazba daně a výdajové paušály pro rok 2012

V roce 2012 zůstává nadále sazba daně ve výši 15%.

Nemění se ani výdajové paušály, které může využít i plátce DPH. Při použití výdajů procentem z příjmů postačí vést jen evidenci k DPH (např. vhodně sestavená tabulka v Excelu).

Výše výdajových paušálů podle druhu činnosti


Druh činnostiVýdajový paušál
rok 2011
Výdajový paušál
rok 2012
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství80%80%
Příjmy ze živností řemeslných80%80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných)60%60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů40%40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv40%40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání40%40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce40%40%
Příjmy insolvenčního správce40%40%
Příjmy z pronájmu30%30%