Hodnotit / sdílet na:

Screening sluchových vad novorozenců

Přestože se toto vyšetření v Česku zatím neprovádí v porodnicích plošně (ke změně by mělo dojít do konce roku 2012), mnoho pracovišť tuto metodu k časné diagnostice poruch sluchu novorozenců používá. Jde o screening sluchových vad objektivní metodou otoakustických emisí (OAE, TEOAE). Tato metoda je časově nenáročná a výsledky ve smyslu záchytu možných sluchových vad u novorozenců jsou velice uspokojivé. Screening touto metodou lze využívat i u starších dětí, např. plošně ve školkách, základních školách, atd.

Screening sluchových vad novorozenců se provádí přímo na novorozeneckém oddělení, a to mezi 2.-5. dnem po porodu. K vyšetření se většinou přistupuje po nakojení dítěte, a to ve spánku, v klidné místnosti, aby novorozenec nebyl rušen a dal se dobře vyšetřit.

Sceening probíhá tak, že se do ucha novorozence vloží malá sonda, která vysílá zvuky a zároveň zaznamenává tzv. emise - zvukem ze sondy evokované (vzniklé) odpovědi zevních vláskových buněk hlemýždě (vnitřního ucha).

  • Pozitivním výsledkem je, že jsou OAE výbavné, tedy jsou patrny emise zevních vláskových buněk, což svědčí pro správnou funkci těchto buněk. Nejde tedy o žádnou sluchovou vadu zevního, středního nebo vnitřního ucha.
  • Negativním výsledkem je, že OAE nejsou výbavné, což může poukazovat na vadu sluchu.

Nedojde-li k vyvolání emisí, což se může stát až u 30% dětí, je vhodné vyšetření opakovat po čtrnácti dnech až po měsíci.

Aby byly otoakustické emise výbavné, je zapotřebí nejen správné funkce zevních buněk hlemýždě, ale i vzdušného a funkčního středouší a zvukovodu. Proto ne vždy jejich nevýbavnost musí znamenat nitroušní (percepční) nedoslýchavost.

Příčinou nevýbavnosti může být také například:


  • Mazová zátka zvukovodu - lékař ORL musí zkontrolovat zvukovod.
  • Problém ve středouší - změny středoušních kůstek či tekutina ve středouší, která se může do středouší dostat především při komplikovaném porodu. V takovém případě je nutné provést na oddělení ORL vyšetření bubínku a středouší.

Včasná diagnostika a možnosti nápravy:


Pokud se vrozená vada sluchu u novorozence potvrdí, rehabilituje se nejprve naslouchadly (od 3 měsíců věku dítěte). Naslouchadla se dítěti dávají na obě uši pokaždé, když na dítě někdo mluví. Jejich efekt se posuzuje až kolem 8.-10. měsíce věku. Pokud je jejich efekt nedostatečný (posuzuje se až kolem 8.-10. měsíce věku), zvažuje se přidělení kochleárního implantátu.

Díky včasné diagnostice mohou i nedoslýchavé či neslyšící děti rozvíjet svou řeč.