Hodnotit / sdílet na:

Virová onemocnění a negativní vliv na průběh těhotenství

Virus je drobná částice tvořená pouze bílkovinným pouzdrem. Je mnohem menší než bakterie, což komplikuje diagnostiku virových onemocnění. Diagnostika se provádí nepřímo, na základě zvýšené hladiny protilátek v organismu, což signalizuje, že se tělo s virovou infekcí setkalo a začalo s ní pomocí protilátek bojovat.

Viry mají vlastní dědičnou informaci, jsou schopny se rozmnožovat jako jiné živé organismy, nic z toho však nedokážou bez hostitelské buňky, neboť nemají žádný vlastní metabolismus. Viry jsou tedy někde na rozhraní mezi živými organismy a neživou přírodou.

Vzhledem k jednoduché struktuře se viry mohou snadno měnit a přizpůsobovat se podmínkám. Příkladem je každoročně se měnící chřipkový virus, který imunitní systém vnímá jako neznámou infekci a nedokáže se proti ní úspěšně bránit.

Viry způsobují velké množství infekčních chorob, mezi nejvýznamnější virová onemocnění člověka patří:


 • chřipka - onemocnění v I. trimestru gravidity mívá za následek vyšší výskyt potratů. Pokud žena dítě donosí, hrozí vývojové malformace plodu. Typ malformace závisí na stupni těhotenství, ve kterém propuklo toto virové onemocnění.
 • rýma, katar či zánět horních cest dýchacích
 • zarděnky (Rubeola) - při onemocnění v I. trimestru je postižení plodu natolik závažné, že je nutné ženě doporučit přerušení těhotenství nejpozději do konce 16. týdne. V prvním měsíci těhotenství má za následek vývojové malformace u 50 až 70 % plodů (nebezpečí poškození očí), ve druhém měsíci u 25 % (malá lebka, nebezpečí hluchoty, debility, vrozené srdeční vady, poruchy chrupu). Při onemocnění ke konci II. trimestru mají děti poruchy sluchu, učení a psychomotorickou retardaci. Ve III. trimestru jsou postižení vzácnější. Bohužel však často těhotenství končí potratem či odumřením plodu v děloze. Nyní jsou dívky, které neprodělaly rubeolu, po 12. roce očkovány.
 • spalničky - onemocnění v I. trimestru gravidity mívá za následek vyšší výskyt potratů. Pokud žena dítě donosí, hrozí vývojové malformace plodu. Typ malformace závisí na stupni těhotenství, ve kterém propuklo toto virové onemocnění.
 • příušnice - onemocnění v I. trimestru gravidity mívá za následek vyšší výskyt potratů. Pokud žena dítě donosí, hrozí vývojové malformace plodu. Typ malformace závisí na stupni těhotenství, ve kterém propuklo toto virové onemocnění.
 • obrna - onemocnění v I. trimestru gravidity mívá za následek vyšší výskyt potratů. Pokud žena dítě donosí, hrozí vývojové malformace plodu. Typ malformace závisí na stupni těhotenství, ve kterém propuklo toto virové onemocnění.
 • epidemický zánět jater (hepatitis epidemica) - hepatitis (žloutenka) - probíhá shodně u těhotné jako u netěhotné ženy. Virus přechází na plodové vejce. Nejsou známy malformace typické pro hepatitidu, není však vyloučeno, že působí genetické změny (statisticky zaznamenán u dětí těchto matek vyšší výskyt onemocnění Downovým syndromem). Onemocnění hepatitidou v I. trimestru mívá za následek potrat, onemocnění ve III. trimestru předčasný porod (u cca 36 %). Plody bývají hypotrofické (menší vzrůst).
 • opary (herpes virus)
 • bradavice, rakovina děložního čípku (papilomaviry)
 • vzteklina
 • HIV - může vést k AIDS - ženy infikované HIV mohou bez problémů otěhotnět, rodit však musí plánovaně císařským řezem na infekční klinice. Průběh těhotenství není tímto virem ovlivněn. Po porodu je dítě HIV pozitivní, protože protilátky procházejí skrze placentu. Postupně mohou protilátky mizet a až ve 2 letech dítěte lze definitivně určit, zda je HIV pozitivní či nikoliv.
 • pásový opar
 • pravé neštovice (variola virus) a plané neštovice (herpes virus) - onemocnění v I. trimestru gravidity mívá za následek vyšší výskyt potratů. Pokud žena dítě donosí, hrozí vývojové malformace plodu. Typ malformace závisí na stupni těhotenství, ve kterém propuklo toto virové onemocnění.
 • infekční mononukleóza
 • střevní chřipka (gastroenteritida)
 • klíšťová encefalitida
 • ptačí chřipka (SARS)

Léky proti virům


Léčba virových onemocnění je problematická. Nemá na ně žádný vliv léčba antibiotiky, přestože jsou velmi často u virových onemocnění chybně nasazována.

Proti některým, z výše uvedených, virovým onemocnění byla již vyvinuta účinná vakcína nebo léčiva do určité míry blokující množení viru v hostitelské buňce (tzv. virostatika). Virostatika jsou však velmi drahá, proto se používají jen u systémových virových infekcí, postihujících celé tělo a více orgánů.
dětský bazárek