Hodnotit / sdílet na:

Předčasný nástup povinné školní docházky

Ze zákona vyplývá, že povinná školní docházka začíná v šesti letech dítěte. Může však za určitých okolností (zejména při celkové vyspělosti dítěte a vysokém nadání) začít už dříve.

Např. ve školním roce 2011/2012 mohou o předčasném nástupu povinné školní docházky uvažovat rodiče nebo zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006.

Vyspělost dítěte posuzují pedagogové při zápisu, paní učitelky ve školkách, psychologové v poradnách a pediatři v ordinacích.

Pokud zákonný zástupce dítěte uvažuje o předčasném nástupu dítěte do ZŠ, např. z důvodu výrazné vyspělosti sociální i intelektuální nebo na základě doporučení učitelky MŠ a dětského lékaře, bude ke své žádosti potřebovat:

  • Vyplněný formulář - Žádost o předčasný nástup dítěte k základnímu vzdělávání.
  • Zprávu pedagogicko-psychologické poradny.
  • Doporučující posouzení příslušného dětského nebo odborného lékaře.

O předčasném nástupu dítěte k základnímu vzdělávání vydá ředitel školy rozhodnutí. V případě negativního výsledku řízení není nutné, aby se dítě následující rok dostavilo k zápisu. Všeobecně se počítá s tím, že dítě nastoupí do školy ve školním roce uvedeném na rozhodnutí. Pokud dojde ke změně bydliště a dítě bude zapsáno na jinou školu, je nutné o této skutečnosti podat zprávu.Výživa a vitamíny