Hodnotit / sdílet na:

Nový očkovací kalendář od ledna 2018

Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

30. září vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled změn, které s sebou nese nová vyhláška o očkování proti infekčním nemocem je platná od 1. 1. 2018.

Nová vyhláška a nově vymezený očkovací kalendář pro povinné základní očkování nijak neovlivňuje právo rodičů na odložení očkování do pozdějšího věku dítěte. K jakémukoli očkování, a to i povinnému, je třeba informovaný souhlas.

Pokud má rodič obavy o zdraví svého dítěte a nechce ho nechat naočkovat v takovém věku, který nařizuje vyhláška, podepiše ošetřujícímu lékaři negativní reverz, že očkování odkládá.

Očkování základním očkováním v pozdějším věku, než nařizuje vyhláška, nemá dopad na přijetí dítěte do mateřské školy, má-li před zahájením docházky splněna všechna vyžadovaná očkování.

Změny v očkovacích kalendáři


Mění se počet dávek hexavakcíny, která chrání děti proti šesti různým nemocem (záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, haemofilu influenzae b a žloutence typu B). Dosud dostávaly čtyři dávky (3+1), nyní postačí tři (2+1). Podle České vakcinologické společnosti je nová varianta, kdy ubude jedna dávka očkování stejně účinná, šetrnější i ekonomicky výhodnější.

Další změnou je odsunutí druhé dávky očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám až do 5. - 6. roku věku dítěte a zastropování věkové hranice pro podání první dávky této vakcíny na 18. měsíc věku dítěte. U tohoto očkování zároveň došlo i k posunutí spodní hranice a nyní může být podle vyhlášky očkování provedeno už od prvního dne 13. měsíce věku dítěte.

Podle nové vyhlášky je třeba v souladu s údaji v SPC základní očkování hexavalentními vakcínami provést takto:
  • 1. dávka - ve 2. - 3. měsíci věku dítěte
  • 2. dávka - ve 4. - 5. měsíci věku dítěte
  • 3. dávka - v 11. - 13. měsíci věku dítěte

Očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcína MMR, Priorix) je dle vyhlášky třeba provést takto:
  • 1. dávka - ve 13. - 18. měsíci věku dítěte
  • 2. dávka - v 5. - 6. roku věku dítěte (původně bylo očkováno mezi 21. - 25. měsícem věku dítěte)

Podle přechodného ustanovení, které se týká dětí rozočkovaných vakcínou MMR, se zatím ještě nepodaná druhá dávka této vakcíny odsouvá od začátku r. 2018 na 5. - 6. rok věku dítěte.

Stát také začne hradit očkování proti papilomaviru i chlapcům. Dosud vakcínu měly zdarma jen dívky. Ukazuje se, že virus HPV nezpůsobuje jenom karcinom děložního čípku u dívek, u chlapců může virus vyvolat rakovinu penisu a análního otvoru.

Proplácení odloženého povinného očkování zdravotní pojišťovnou


V průběhu roku 2016 se začaly množit případy, kdy zdravotní pojišťovna odmítala proplatit očkování, které rodiče na vlastní žádost odložili a nechali dítěti aplikovat v pozdějším věku, než ukládá vyhláška. Případů, kdy lékař požadoval po rodičích platbu za odložené povinně očkované vakcíny, nebylo mnoho. Zatím není známo, jak bude proplácení odloženého očkování vypadat v roce 2018.

Rizika nové vyhlášky očkování


Jako rizikový v nové vyhlášce se jeví fakt, že dochází ke sblížení termínů očkování různými vakcínami, které doposud ve valné většině případů nebyly aplikovány současně. Jde o věkovou hranici 13 měsíců, kdy je termín podání základního očkování hexavakcínami, ale i pro první podání vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR).

Zároveň má být podle nové vyhlášky mezi 5. - 6. rokem věku dítěte aplikována vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, ale i druhá dávka vakcíny MMR.

Je na rodičích, aby v zájmu bezpečnosti očkování raději tyto dvě vakcíny současně dětem aplikovat nenechávali. Je známo, že po současném podání hexavakcíny spolu s vakcínou proti pneumokokům dochází ke zvýšenému hlášení nežádoucích reakcí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který před simultánním podáním těchto dvou vakcín opakovaně varuje.

Jelikož příbalový leták (SPC) současné podání vakcín umožňuje a Národní imunizační komise v tom nevidí problém, není na hlášení nežádoucích reakcí na SÚKL brán zřetel.

Rozšiřuje se i hrazené očkování seniorů proti pneumokokům. Oba druhy využívaných vakcín se nově dostaly na stejnou úroveň. Dosud si za šetrnější vakcínu museli senioři připlatit zhruba tisíc korun.