Hodnotit / sdílet na:

Vzteklina

Vzteklina (nebo také lyssa nebo rabies) představuje akutní virové onemocnění centrálního nervového systému, mnohdy také nazývané běsnění, způsobující akutní encefalitidu u zvířat a lidí. Vyznačuje se dlouhou inkubační dobou (3 - 8 týdnů, ale i několik měsíců i let). Jde o nemoc smrtelně ohrožující člověka.

Původcem vztekliny je neurotropní RNA virus. Toto onemocnění postihuje teplokrevná zvířata, především však savce. Většina ptačích druhů je nevnímavá. Vnímavost jednotlivých druhů závisí na sérotypu viru. V Evropě je hlavním rezervoárem vztekliny liška obecná, od které se nakazí pes a netopýři, méně pak psi, kočky a další zvířata. Pomocí orální vakcinace lišek byla vzteklina úspěšně eliminována v zemích západní a střední Evropy. Naopak v Africe, Asii a Latinské Americe jsou jejím hlavním rezervoárem převážně toulaví psi.

Vzteklina se přenáší kontaminací rány infekční slinou nakaženého zvířete (pokousáním). Ve vzácných případech může být člověk nakažen vdechnutím sekretu infikovaných netopýrů.

Nemoc propuká v okamžiku, kdy virus začne masivně napadat mozkové buňky.

Mezi projevy onemocnění patří:


 • únava
 • skleslost
 • bolesti hlavy
 • stoupající teplota
 • změny v chování
 • neklid
 • dezorientace, zmatek
 • zvýšená dráždivost
 • agresivita
 • nechutenství
 • nadměrná produkce slin
 • bolestivost při použití motorických svalů - potíže při polykání
 • dušnost
 • paralýzy, křeče
 • srdeční slabost

Prevence a očkování:


Očkování je jediným léčebným zákrokem, který infikovaným osobám poskytuje možnost vyléčení. Člověk, který přišel do styku s inkriminovaným zvířetem, musí být co nejdříve očkován. Začne-li se s očkováním později (do týdne po pokousání) má nakažený ještě šance, že organismus zlikviduje infekci dříve, než se dostane až do mozku. S každou prodlevou očkování však riziko neúspěchu stoupá.

Prevence vztekliny má obrovský význam. Je nutné se vyhýbat neznámým zvířatům, upozornit zvláště děti, aby se k volně žijícím zvířatům samy nepřibližovaly. Také v rizikových profesích se lidem vakcína podává preventivně.

V České republice je pro chovatele ze zákona povinné zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí (liška, jezevec, kuna, případně i kočka) ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině. Nejde jen o ochranu zvířete před vzteklinou, ale současně i ochranu majitele a dalších osob.

U lišek a ostatních divoce žijících zvířat je vzteklina systematicky sledována a pomocí návnad dochází k jejich orální vakcinaci proti vzteklině.