Hodnotit / sdílet na:

Jak dětem vysvětlit podstatu Velikonoc zábavně a hravě

Jak dětem vysvětlit podstatu Velikonoc

Po úspěšném Adventním kalendáři připravila Česká televize na adrese decko.cz/velikonoce další zábavně-vzdělávací interaktivní projekt pro děti. Velikonoční kalendář jim představí nejen světské zvyky, ale i křesťanskou povahu svátků a jejich prolnutí do hudebních a výtvarných děl. Hry, soutěže, videa a další aktivity se spustily v neděli 13. dubna, dostupné budou až do 8. června.

"Chceme dětem zpříjemnit dny volna a zároveň jim zábavnou formou nabídnout ucelený pohled na podstatu velikonočních svátků a jejich společenský přesah. Velikonoční kalendář připravujeme již třetím rokem, loni jej navštívilo sto tisíc uživatelů," vysvětluje výkonný ředitel dětské stanice ČT :D Petr Koliha.

Velikonoční kalendář je pojat jako živý obraz klasické české návsi a pod jednotlivými animacemi ukrývá řadu překvapení. "Letos chystáme šest stálých aktivit. Například ve Velikonoční kronice se bude den po dni odkrývat křesťanský pašijový příběh doprovázený obrázky výtvarnice Lucie Lomové i ukázkami klasických uměleckých děl, která se k němu vztahují. Velikonoční tradičník zase dětem popíše nejčastější velikonoční zvyky," popisuje vedoucí dětského webu Štěpánka Sunková.

Hudební a výtvarná díla spojená se svátky nabízí Velikonoční gramofon a Velikonoční obrazárna, v aplikaci nechybí ani Velikonoční televize nebo recepty a návody na přípravu vybraných pokrmů, pletení pomlázky či pěstování osení. Děti mohou také posílat virtuální velikonoční pohlednice, hrát hry a soutěžit. "Kromě toho bude každý den přibývat jedna aktivita. Tradičně v neděli velká pohádka, v ostatní dny vždy jedna nová hra. Letos například tematické Chytání Duháčkových vajíček," doplňuje Sunková.

Výtvarného zpracování kalendáře se, stejně jako loni či u adventního kalendáře, ujala Lucie Lomová, grafiku her pro nejmenší navrhli například výtvarníci Jitka Petrová, Dan Špaček nebo Pavel Trávníček.

Velikonoční kalendář najdete na adrese decko.cz/velikonoce

Jak dětem vysvětlit podstatu Velikonocdětský bazárek