Hodnotit / sdílet na:

Ovulace a bazální teplota

Co je to ovulace


Celý menstruační cyklus trvá průměrně 28 dní, ale některé ženy mají krvácení častější, zhruba po 21 dnech, jiné naopak méně časté, až po 35 dnech. Bez ohledu na délku vašeho cyklu by měl být cyklus pravidelný, až na období puberty a menopauzy.

V první polovině cyklu vaječníkový váček (folikul) ve zralé fázi vylučuje estrogen do místa, kde zraje vajíčko. V polovině vašeho cyklu nastává ovulace. Zralé vajíčko se s pomocí luteinzačního hormonu, který je vylučován nejprve do krevního oběhu a následně do moči (na tomto procesu je založen ovulační test), uvolní a přichází příprava k oplodnění vajíčka. Prázdný vaječníkový váček se mění ve žluté tělísko, které vylučuje hormon progesteron, který pomáhá udržovat případné těhotenství. Pokud vajíčko není oplodněno, žluté tělísko zaniká a děložní sliznice spolu s neoplodněným vajíčkem odchází z těla ven v podobě menstruačního krvácení. Prvním dne menstruace začíná nový menstruační cyklus.

Po ovulaci (uvolnění vajíčka) je vajíčko schopno oplodnění asi 24 hodin (reálná doba vhodná pro oplodnění kolísá zrhuba mezi 12 až 48 hodinami). Pokud tedy dojde k pohlavnímu styku, může být vajíčko oplodněno v rozmezí 24 - 72 hodin. Mužské spermie přežívají až 72 hodin po pohlavním styku, takže možnost, kdy může být vaše vajíčko oplodněno je zhruba až 3 dny před a 1 den po ovulaci.

Určení ovulace pomocí měření bazální teploty


Metoda měření bazální teploty je založena na skutečnosti, že v průběhu ovulace je tělesná teplota ženy o několik desetin stupně vyšší než jindy.

Bazální teplota se měří vždy po dostatečně dlouhé době tělesného klidu, nejlépe tedy ráno po probuzení, a to stejným teploměrem po dobu pěti minut. Bazální teplotu lze měřit v pochvě, konečníku nebo v ústech.

Hodnota naměřené bazální teploty se mění v závislosti na pozici v menstruačním cyklu ženy. Po ukončení menstruačního krvácení kolísá naměřená teplota kolem 36,5 st. C. 1 až 2 dny před očekávanou ovulací nastává mírný pokles teploty. V den ovulace a několik následujících dnů (téměř až do konce probíhajícího menstruačního cyklu) nastává náhlý vzestup teploty od 0,3 do 0,6 st. C s výkyvy nad 37,0 st. C. Ke konci celého menstruačního cyklu bazální teplota klesá pod 37,0 st. C.

Pokud si žena pravidelně zapisuje do svého menstruačního kalendáře naměřené hodnoty, může si vytvořit svou vlastní charakteristickou teplotní křivku menstruačního cyklu a je pak schopna poměrně přesně určit den ovulace.