Hodnotit / sdílet na:

Cena Purpurové srdce

cena Purpurové srdce

Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností (ČNeoS) vyhlašuje letos poprvé cenu Purpurové srdce (www.purpurovesrdce.cz). Toto ocenění je určeno osobám, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti a bude předáno u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí dne 15. listopadu 2010 v kategoriích: osobnost ČNeoS, osobnost veřejného života, osobnost Nedoklubko a osobnost široké veřejnosti. Vítěz posledně jmenované kategorie bude vybrán veřejným hlasováním na internetu, kde je zveřejněna nominace kandidátů (www.purpurovesrdce.cz).

Ceny budou předány na semináři dne 15. listopadu 2010 rámci oslav Celoevropského dne předčasně narozených dětí. Seminář se uskuteční v Primátorské rezidenci, Mariánské náměstí, Praha 1. Jeho dopolední část je určena zdravotním sestrám, odpolední seminář je připraven pro rodiče a další zájemce, letošním tématem je význam doteku pro předčasně narozené děti. Na obě části semináře je nutná registrace (www.purpurovesrdce.cz).

Cena Purpurové srdce


Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za "zranění" v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová srdce nedonošených dětí jsou ručně vyráběná z českého skla a mincovního stříbra. Jsou silná, jako všechny nedonošené děti, nikoliv však tak silná, aby vydržela drtivý úder. Purpurová barva je barva královská; barva králů a královen i všech nedonošených dětí. Tvar všech srdcí je stejný, ale barevné linie na každém z nich jsou jiné, tak jako je jiný zápas každé rodiny nedonošeného dítěte. Stříbrná slza je poctou těm předčasně narozeným dětem, které jsme ztratili; symbolizuje slzy prolité všemi rodinami nedonošených dětí v časech zkoušky (více informací na www.purpurovesrdce.cz).

Nedonošené děti patří mezi nejohroženější


Nejen rodiče nedonošených dětí, ale i širší veřejnost by se měla o náročnosti a složitosti péče i zdravotních rizicích novorozenců dozvědět co nejvíce. Šance předčasně narozených dětí přežít a uchovat si zdraví rostou, když je dobrá spolupráce neonatologa, pediatra a informovaných rodičů. Nedonošené děti jsou vystaveny mnohým rizikům, nyní na podzim např. nemocem dýchacích cest. Děti se totiž rodí s nedostatečně vyvinutými plícemi a nedokonalým imunitním systémem. Nebezpečný pro děti do dvou let věku je takzvaný respirační syncytiální virus (RSV), který útočí hlavně od podzimu. Nejúčinnější zbraní proti nákaze je imunoprofylaxe, to znamená podávání speciálních protilátek. Program RSV profylaxe byl v ČR zahájen v roce 2000 a je koordinován centrem pro imunoprofylaxi na neonatologickém oddělení FN Na Bulovce Praha.

Záštitu pro letošní ročník ceny Purpurové srdce převzala Všeobecná zdravotní pojišťovna, dále poslanci PSP ČR Lenka Kohoutová a MUDr. Jaroslav Krákora, generálním sponzorem je farmaceutická společnost Abbott, mediálním partnerem nakladatelství Portál a partnerem agentura Mea production.