Hodnotit / sdílet na:

Vyhlášení ceny Purpurové srdce za přínos v péči o předčasně narozené děti

cena Purpurové srdce

Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností odměnilo letos poprvé cenou Purpurové srdce osoby, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti.

Ceny Purpurové srdce byly předány u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí vybraným osobnostem dnes v Praze, a to v kategoriích:

 • osobnost České neonatologické společnosti: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Dr.h.c.
 • osobnost veřejného života: Mgr. Božena Jirků
 • osobnost Nedoklubko: MUDr. Magdalena Chvílová - Weberová
 • osobnost široké veřejnosti:
  1. MUDr. Daniela Marková, dětská lékařka, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LFUK Praha
  2. PhDr. Daniela Sobotková, CSc., dětská klinická psycholožka, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí
  3. MUDr. Jozef Macko, pediatr neonatolog, novorozenecké odd. Krajské nemocnice T. Bati a.s. Zlín
  4. MUDr. Eva Dortová, pediatr neonatolog, neonatologické odd Fakultní nemocnice v Plzni
  5. Stanislava Adámková, dětská sestra, neonatologické oddělení Krajské nemocnice v Českých Budějovicích a.s.
  6. MUDr. Helena Budošová-Slavíková, pediatr neonatolog, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LFUK Praha
  7. MUDr. Alena Müllerová, pediatr neonatolog, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
  8. Mgr. Hana Jahnová, děská klinická psycholožka, neonatologické oddělení, Pracoviště reprodukční medicíny ve FN Brno
  9. PhDr. Petra Tenglerová, klinická psycholožka, manažerka neziskové organizace. Pravoviště odd klinické psychologie DK FN Olomouc, MC Heřmánek, Klub dvojčat a vícerčat Morava
  10. Ludmila Tisovská, staniční sestra na neonatologické JIRP, Fakultní nemocnice Ostrava
  11. MUDr. Blanka Zlatohlávková, pediatr neonatolog, Všeobecná fakultní nemocnice Praha
  12. MUDr. Milena Dokoupilová, pediatr neonatolog, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Cena Purpurové srdce


Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a ocenění za "zranění" v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová srdce nedonošených dětí jsou ručně vyráběná z českého skla a mincovního stříbra. Jsou silná, jako všechny nedonošené děti, nikoliv však tak silná, aby vydržela drtivý úder. Purpurová barva je barva královská; barva králů a královen i všech nedonošených dětí. Tvar všech srdcí je stejný, ale barevné linie na každém z nich jsou jiné, tak jako je jiný zápas každé rodiny nedonošeného dítěte. Stříbrná slza je poctou těm předčasně narozeným dětem, které jsme ztratili; symbolizuje slzy prolité všemi rodinami nedonošených dětí v časech zkoušky.