Hodnotit / sdílet na:

Drahé kameny a harmonizace čaker

Čakry jsou energetická centra člověka nacházející se podél vertikální osy těla. Jsou spojeny hlavními meridiány (soustavou drah), jimiž proudí energie uvnitř těla. Samotné slovo čakra pochází ze sanskrtu (jeden z nejstarších starých jazyků) a v překladu znamená kruh nebo kolo. Abychom byli zdraví, je třeba, aby čakry byly v rovnováze, správně fungovaly a mohly přijímat bioenergii. K harmonizaci čaker jsou vhodné drahé kameny.

Jsou-li všechny naše čakry odblokované, vyčištěné a v harmonii, bude i náš život harmonický.

Naopak poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace.

Lidské tělo má sedm hlavních center energie, jež probíhají vertikální osou těla (od konečníku k temeni) a další dvě vedlejší. Každé z nich se projevuje vlastním základním vlněním v odpovídající barvě spektra a má specifické vlastnosti, které ovlivňují vždy jen určité oblasti těla.

Na jednotlivá centra působí drahé kameny obdobných tónů, které mají podle svého charakteru a zaměření i rozdílné schopnosti a intenzitu.

dětský bazárek