Hodnotit / sdílet na:

Drahé kameny – léčebné použití

Snahy o léčení drahými kameny jsou staré jako lidstvo samo. Z vykopávek a starých rukopisů získáváme informace o léčebných postupech pomocí drahých kamenů ve starém Egyptě, za doby antické, starověké i středověké, ale i k léčbě u indiánů a jiných ras dosud neovlivněných civilizací.

Drahé kameny fascinovaly lidstvo od pradávna, a to jako šperk, amulet nebo posvátný kámen. Postupem času se neustále vyvíjely a zpřesňovaly postupy k jejich léčebnému použití. Pro středověké alchymisty měl kámen dokonce tělo, duši, maso, krev, ale i oheň a vodu.

Drahé kameny nám předávají určitý podíl svého vlnění, své energie. Kameny energii však nejen vyzařují a transformují, ale dokážou pozitivně reagovat na naše doteky, láskyplné vlnění. Láskou a pohlazením posílíme jejich schopnosti, které zpětně podpoří naše zdraví. Vedle přímého vlivu na naše zdraví usměrňují kameny i náš pocitový život. Vedou nás k trpělivosti, vědomé pozornosti, koncentraci, pokoře a lásce.

Přímý vliv drahých kamenů:


  • oslabují nadbytečné
  • posilují oslabené
  • odstraňují blokády, které brání průtoku životodárné energie

I když nelze tento typ alternativní medicíny znevažovat, nelze léčbu drahými kameny považovat za náhradu klasické medicíny.