Hodnotit / sdílet na:

Jednovaječná a dvouvaječná dvojčata

Ještě před dvaceti lety připadala jedna dvojčata na 80 porodů. V současné době se počet narozených dvojčat téměř zdvojnásobil. Důvodem je převážně hormonální léčba, asistovaná reprodukce, ale také otěhotnění do půl roku po vysazení antikoncepce.

Dispozice k porodu dvojčat se dědí z matčiny strany. Pokud se tedy v rodině matky ženy, která se chystá přirozeně otěhotnět, vyskytují dvojčata, pravděpodobnost vícečetného těhotenství se zvyšuje. Dvojčata se mohou lišit tempem vývoje a růstu. Pokud se jedno dvojče nepřestane vyvíjet úplně, nebo ve vývoji příliš nezaostává, není různé tempo vývoje zase až tak velkým problémem.

I u těhotenství s jedním plodem začíná u 10-15 % případů toto těhotenství jako těhotenství dvojčat. Často však dochází během těhotenství k samovolné redukci počtu plodů, kdy jedno z dvojčat zanikne již ve velmi brzké fázi těhotenství. Tento syndrom se označuje jako syndrom mizejícího dvojčete. Hlavním důvodem je většinou chromozomální poškození embrya. Nejčastěji se vyskytuje do 12. týdne těhotenství a jeho příznakem je špinění nebo slabé krvácení. Vývoj přežívajícího plodu tím není nikterak narušen.

Vzhledem k tomu, že se žena velmi často dostaví na první vyšetření ke gynekologovi až po 12. týdnu těhotenství, nikdy nezjistí, že původně čekala dvojčata. V té době je již odumřelý plod vypuzen slabým krvácením nebo je vstřebán placentou. V některých případech jej vstřebá přežívající plod.


Dvojčata rozlišujeme na jednovaječná a dvouvaječná (dvojvaječná):


* Jednovaječná dvojčata


Jednovaječná dvojčata jsou téměř identická. Jsou stejného pohlaví, mají shodný genetický základ (identickou stavbu těla, stejnou krevní skupinu, atd.). Jednovaječných dvojčat je cca 25% z celkového počtu dvojčat, vznikají oplodněním jednoho zralého vajíčka jednou spermií. Zárodečná buňka se následně rozdělí na dvě.

Odlišnosti u jednovaječných dvojčat:

V případě, že se vajíčko rozdělí do tří dnů po oplodnění, každý zárodek má svou vlastní placentu a plodový obal, jako je tomu u dvojvaječných dvojčat. Jejich genetická výbava je však na rozdíl od dvojvaječných dvojčat shodná.

Dojde-li k rozdělení rýhujícího se vajíčka mezi 3. a 7. dnem od početí (v době, kdy se vajíčko uhnizďuje v děložní sliznici), mají oba zárodky pouze jednu placentu a jeden vnější plodový obal, ale dva vnitřní plodové obaly. Takto vzniká většina jednovaječných dvojčat.

Nejvzácnějším případem u cca 1% všech jednovaječných dvojčat, je rozdělení oplozeného vajíčka mezi 8. a 12. dnem od početí. Takováto dvojčata mají jednu společnou placentu a vyvíjejí se v jedné společné dutině plodového vejce (nejsou oddělena žádným plodovým obalem).

Dojde-li k rozdělení zárodku po 13. dni od početí, nemůže již dojít k úplnému rozdělení a vznikají tak dvě částečně srostlé bytosti, tzv. siamská dvojčata. Nejčastěji bývají siamská dvojčata spojena v oblasti hrudníku, nejvzácnější je spojení v oblasti hlavy. Zajímavé je, že se jako siamská dvojčata častěji rodí dívky. Často však dochází u případů siamských dvojčat k samovolnému potratu. Pokud se na podkladě vyšetření ultrazvukem diagnostikují siamská dvojčata, je ženě nabídnuto umělé ukončení těhotenství. Rozhodující slovo má těhotná žena. Pokud se siamská dvojčata narodí, jejich chirurgické oddělení záleží na stavu jejich srůstu a hlavně počtu a uložení orgánů.

* Dvouvaječná (dvojvaječná) dvojčata


Dvouvaječná dvojčata nejsou identická, mohou být stejného nebo smíšeného pohlaví. Převyšuje četnost ženského pohlaví, nejméně častá je kombinace chlapec a děvče. Dvouvaječná dvojčata vznikají, pokud se z vaječníku uvolní dvě vajíčka, která jsou posléze oplodněna dvěma spermiemi. Vajíčka mohou pocházet z jednoho či z obou vaječníků. Každé dvojče má svou vlastní placentu i obě plodové blány, každé si nese svou vlastní odlišnou genetickou výbavu. Dvojvaječná dvojčata se na ultrazvukovém vyšetření dají rozpoznat už okolo 6. týdne těhotenství, jednovaječná se diagnostikují o něco později.

Zvláštnosti u dvouvaječných dvojčat:

Ne tak častým případem vzniku dvojvaječných dvojčat je tzv. dodatečné oplodnění. Znamená to, že jedno již oplozené vajíčko se začíná uhnizďovat, přitom dojde k další ovulaci, při které může být ještě další zralé vajíčko oplodněno. Nastává početí dvou jedinců v různých fázích menstruačního cyklu nebo dokonce během dvou menstruačních cyklů. Přestože se pak dvojčata narodí v jeden den, je jedno z dvojčat vlastně o několik dní či týdnů starší než druhé.

Dvouvaječná dvojčata se na ultrazvukovém vyšetření dají rozpoznat už okolo 6. týdne těhotenství, jednovaječná se diagnostikují o něco později.

dětský bazárek