Hodnotit / sdílet na:

Předčasně narozené (nedonošené) dítě a infekce

Nejčastější příčinou onemocnění horních a dolních dýchacích cest u novorozenců a malých dětí je respiračně-syncytiální virus (RSV). Do 3 let věku onemocní touto infekcí téměř každé dítě. U zdravých dětí se nemoc projeví jako běžné nachlazení. U předčasně narozených dětí, které mají nedostatečně vyvinuté plíce a ani nezískaly obranu ve formě protilátek proti RSV od matky, může mít onemocnění těžký, až život ohrožující průběh.

Každý rok je kvůli RSV hospitalizováno kolem 20% předčasně narozených dětí. Závažný je nejen akutní průběh onemocnění, ale i jeho pozdní následky. Pokud dítě prodělá RSV onemocnění, zvyšuje se u něj riziko vzniku astmatu v pozdějším věku.

Mezi rizikové skupiny patří děti:


 • předčasně narozené
 • s chronickou plicní nemocí
 • s vrozenou srdeční vadou
 • s oslabenou imunitou
 • s onkologickým onemocněním

RSV onemocnění má typicky sezónní charakter, u nás se nejvíce vyskytuje v zimním období. Virus se rychle šíří kašláním a kýcháním.

Nemoc obvykle začíná horečkou, rýmou a kašlem. Mezi vážnější příznaky patří sípání, obtížné dýchání až přestávky v dechu (apnoe), objevuje se zánět plicních průdušinek a pneumonie (zánět plic). Vážný stav dítěte často vyžaduje přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP) a umělou plicní ventilaci.

Riziko onemocnění dítěte RSV lze snížit dodržováním několika zásad:


 • nenavštěvovat známé ani příbuzné, pokud jsou nachlazeni
 • vyvarovat se pobytu v zakouřeném prostředí společně s dítětem
 • v době zvýšeného výskytu chřipkového onemocnění nenavštěvovat s dítětem prostory s větším množstvím lidí (nákupní střediska, dopravní prostředky)
 • dotýkat se dítěte až po důkladném omytí rukou teplou vodou a mýdlem
 • často vyměňovat ručníky
 • průběžně omývat hračky

Nejúčinnějším prostředkem v boji s RSV u ohrožených skupin dětí, tj. dětí předčasně narozených, dětí s chronickou plicní nemocí a dětí s vrozenou srdeční vadou, je v současné době imunoprofylaxe.

V roce 2000 byl v České republice registrován přípravek Synagisâ. Jedná se o humanizovanou monoklonální protilátku proti RSV, která dítě ochrání před nebezpečným onemocněním. Preparát je registrován jako X, jeho předpis tedy podléhá schválení revizním lékařem a je určen pouze pro pacienty s nevětším rizikem.

Podání Synagisu nenarušuje běžný očkovací kalendář. Dětem je podána jedna injekce měsíčně po dobu trvání RSV sezóny, tj. zpravidla 5 injekcí v době od listopadu do března. Injekce se podává do svalu a je dětmi velmi dobře snášena.

Pokud se tedy vaše miminko narodilo předčasně, informujte se na možnost podání Synagisu v perinatologickém (neonatologickém) centru.

dětský bazárek