Hodnotit / sdílet na:

3D / 4D ultrazvuk - ultrazvukové vyšetření s 3D / 4D prostorovým zobrazením

3D ultrazvuk


Jako nová možnost ultrazvukového zobrazení se objevilo 3D vyšetření. Při něm je ze série klasických dvourozměrných obrázků rekonstruován 3D obrázek, který předem dokáže označit plody s možnou stigmatizací a upozorní rodiče na možnou přítomnost genetického syndromu po porodu.

Je však nutné si uvědomit, že tato metoda vyšetření nenahrazuje klasické 2D zobrazení, ale pouze ho doplňuje. V některých případech, např. špatná poloha plodu, menší množství plodové vody, špatné akustické podmínky, nelze ani touto špičkovou technologií získat kvalitní zobrazení.

4D ultrazvuk


Prostorové 4D zobrazení není diagnostické vyšetření, ale jde o počítačovou rekonstrukci. Tento způsob vyšetření přidává k trojrozměrnému zobrazení ještě další dimenzi, kterou je čas.

4D zobrazení představuje nejnovější ultrazvukovou technologii, při níž rychle snímané trojrozměrné obrázky umožňují vyšetření plodu nebo jeho orgánů plasticky v reálném čase. Je např. možné detailně sledovat pohyby končetin plodu, mimiku obličeje, srdeční činnost.

Ultrazvukové 4D zobrazení je možné provést kdykoliv, optimální je však období od 22. - 26. týdne těhotenství. Lze jej provést na specializovaných pracovištích bez žádanky od ošetřujícího lékaře. Vzhledem k časové náročnosti je nutné se na toto vyšetření předem objednat.

Snímání ultrazvukového obrazu se sice neliší od běžného ultrazvukového vyšetření, ale celkově je toto vyšetření mnohem více ovlivněno polohou plodu či akustickými podmínkami zobrazení a trvá proto delší dobu, než se podaří zastihnout plod v optimální poloze k zobrazení.

Prostorové 4D zobrazení není hrazeno ze zdravotního pojištění, neboť je považováno za nadstandardní, ale tvář vašeho dítěte za to stojí. Tento způsob zobrazení je velmi atraktivní pro budoucí rodiče, neboť v klasickém 2D zobrazení je pro laika velmi obtížné se orientovat.
Dětská výživa