Hodnotit / sdílet na:

Dýchání při porodu (hluboké a mělké dýchání)

Pro správný průběh porodu je velmi důležitý způsob dýchání rodičky. Dýchací techniky pomohou ženě uvolnit se, ovlivňují vnímání porodních stahů, dodávají rodícímu se dítěti přes placentu více kyslíku. Správným dýcháním bolest sice zcela nevymizí, ale kontrakce jsou podstatně zvládnutelnější a méně intenzivní, jelikož rodička je více uvolněná a porod tak může probíhat i rychleji.

Dýchání je třeba věnovat velkou pozornost nejen při porodu, ale již během těhotenství. Úspěšnost technik závisí na jejich správném nácviku, vzorové dýchání se lze naučit v předporodních kurzech. Ženy tyto kurzy často navštěvují s partnerem, který následně může při porodu dýchat s rodičkou, což některé ženy uklidňuje.

Pokud tedy partner plánuje, že se zúčastní porodu, je jeho účast při nácviku dýchání vřele doporučována. Žena na porodním sále totiž velmi často zapomene, co se na kurzech naučila a mnohdy stačí, když poučený partner začne dýchat s ní.

Často se ale stává se, že některým ženám nacvičené dýchání nevyhovuje a dýchají si po svém. V takovém případě není vhodné je k němu nutit. V případě, že rodička dýchá jiným způsobem, než je v momentální fázi porodu doporučováno, přitom je ale klidná a porod probíhá bez problémů, je zbytečné ji přesvědčovat, aby dýchala jinak a ještě více ji stresovat.

Na začátku kontrakce je vhodné dýchat pomaleji a při vrcholu dýchání zrychlit, ke konci zas zpomalit. Když je žena otevřená nad 7 centimetrů, často přichází jeden stah za druhým a pomalé ani mělké hrudníkové dýchání již nestačí.


Typy dýchání v různých fázích porodu:


  • Pomalé dýchání má relaxační efekt a ženu uklidňuje, hodí se pro I. dobu porodní.
  • Hluboké rovnoměrné dýchání - vhodné během stahů zejména na začátku porodu a nevyhnutelné mezi jednotlivými kontrakcemi k doplnění kyslíku. Jde o dýchání, při kterém je nádech nosem hluboký a uklidňující, výdech ústy. Vzduch nenaplňuje jen hrudní koš (což se stává hlavně ve stresových situacích vyvolávajících úzkost), ale i celé břicho, jako by žena chtěla proud nadechnutého vzduchu poslat k dítěti.
  • Mělké zrychlené dýchání - běžně označované jako psí dýchání, přičemž se vzduch nabírá jen do horní části plic. Toto dýchání je vhodné zejména v aktivní fázi a při nutkání tlačit v prvním stádiu porodních bolestí. I když je nutkání stále intenzivnější, tak pokud není krček zcela otevřený, je třeba těch několik finálních stahů prodýchat, aby krček neopuchl.


Nácvik hlubokého rovnoměrného dýchání


  • Dlaně položte na břicho tak, aby se prostředníčky na rukou dotýkaly asi v rovině pupku.
  • Nosem se klidně nadechněte, jakoby do břicha a do kříže a počítejte při tom do tří. Pokud se dotýkající prsty na břichu od sebe jen trochu odtáhnou, dýcháte správně.
  • Při výdechu můžete opět počítat do tří, myslete přitom na uvolnění všech částí těla, kde pociťujete napětí.

Ve chvíli, kdy začne silnější kontrakce, je čas se hluboce nadechnout a hlasitým výdechem se připravit na zvládnutí tohoto stahu. Plíce se při nádechu nadzvednou, na vteřinu pocítíte v těle napětí a výdechem ho ze sebe dostanete ven, čímž se vám uleví.

Hluboké dýchání lze trénovat i tak, že vleže na zádech pokrčíte kolena a ruce lehce položíte na břicho. Nadechnete se co nejvíce zhluboka do břicha, chvilku zadržíte dech a zhluboka vydechnete.


Nácvik mělkého zrychleného (tzv. psí) dýchání:


  • Vleže na zádech pokrčte kolena a ruce lehce položíte na prsa.
  • Rychle se nadechnete a rychle i vydechnete.
  • Nádech i výdech musíte cítit pod dlaněmi na prsou, nikoliv v břiše.

Toto dýchání můžete provádět i ve stoje, musíte si ale položit jednu ruku na břicho.

Každopádně je u porodu nejdůležitější naučit se poslouchat své vlastní tělo, které v těžkých chvílích samo napoví, jak dýchat. Bolesti mnohdy bývají totiž tak intenzivní, že rodička na jakékoli dýchací techniky ani nepomyslí.