Hodnotit / sdílet na:

Porodopis

Porodopis je dokumentace, která obsahuje informace o matce a novorozenci (většinou i čas narození), o průběhu porodu, průběhu hospitalizace, informované souhlasy a další náležitosti. Tyto dokumenty se archivují, a to zhruba od r. 1945 v archivech příslušných porodnic.

Porodopis sepisuje s rodičkou porodní asistentka a lékař při administrativním příjmu, který probíhá na základě vaginálního vyšetření a kardiotografického záznamu.

Vaginální vyšetření (vyšetření pochvou) určí, jak jsou porodní cesty připraveny k porodu nebo v jaké fázi už porod je.

Kardiotografický záznam dává informaci o srdečních ozvách plodu a umožňuje hodnotit děložní stahy.

Vždy záleží na tom, v jaké fázi porodu žena do porodnice přichází a na akutnosti porodu. V případě, že žena není schopna odpovídat na otázky, skýtá porodníkům mnoho cenných informací těhotenská průkazka. Ne vždy je v ní ale vše pečlivě uvedeno. Pokud rodička již před porodem v rámci ambulantního vyšetření porodní sál navštívila a byla jí vypsána ambulantní karta, je v ní uvedena důležitá část informací z její anamnézy (informace o zdravotním stavu v období před porodem), což zdravotníkům také výrazně pomůže.

Z důvodu, že u mnohých rodiček bývají v době příjmu na porodní sál kontrakce již natolik silné, že nemají chuť ani myšlenky k vyplňování rozsáhlé dokumentace a intervaly mezi jednotlivými stahy chtějí využít raději k prodýchávání kontrakcí a nabrání nových sil, je tu možnost sepsání porodopisu předem.

Některé maminky tuto situaci řeší například i tak, že si v závěru těhotenství v klidu doma sepíši na papír veškeré potřebné údaje a tento dokument si přibalí do tašky, kterou plánují vzít s sebou do porodnice.

Kde a jak je možné předem sepsat porodopis:


 • V poradně, v porodnici, kde budete rodit (velmi častý způsob).
 • V předporodních kursech - kolem 34. týdne těhotenství. Nutné je však vyzvednout si dokumenty přímo z porodnice, kde se chystáte rodit, neboť každá porodnice má svoji vlastní dokumentaci. Porodní asistentky z přípravných kursů s vámi rády porodopis vyplní.

Co všechno si můžete vyplnit v porodopisu v předstihu:


 • Základní osobní údaje - vaše jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, číslo občanského průkazu, trvalé bydliště a podobně.
 • Údaje o nejbližších příbuzných - jméno manžela nebo partnera, jeho rodné číslo, datum a místo narození, bydliště, případné datum sňatku.
 • Základní rodinná anamnéza - vaše prodělané a současné choroby (onemocnění štítné žlázy, ledvin, srdce, cukrovka), úrazy a operace před těhotenstvím včetně transfúze krve, užívání léků, potravinových doplňků, doporučená zdravotní dieta. Důležité jsou i informace o onemocnění otce dítěte, rodičů a sourozenců (např. onemocnění srdce, ledvin, diabetes, ...).
 • Alergická anamnéza - sepsání všech vašich alergií (léky, desinfekce, strava apod.).
 • Gynekologická anamnéza - vaše gynekologická onemocnění, počet těhotenství a jejich průběh, počet porodů a jak probíhaly, případné komplikace, zdravotní stav narozených dětí, jejich váha a míry, jak dlouho byly kojeny.
 • Průběh nynějšího těhotenství - komplikace a jejich léčba, hospitalizace v průběhu těhotenství.

Další údaje porodopisu a dokumenty, které budou postupně doplněny během porodu:


 • Aktuální zdravotní stav - při příjmu na porodní sál zapíše lékař vaše výsledky vyšetření při příjmu a aktuální zdravotní stav.
 • Průběh porodu - porodní asistentka zaznamenává ozvy plodu, výsledky měření krevního tlaku, nález po vaginálním vyšetření, stav porodních cest a celkový aktuální stav, jak se cítíte.
 • Karta šestinedělky - vyplňuje se na oddělení šestinedělí, zachycuje váš zdravotní stav den po dni.
 • Různé formy reversu (revers - písemný souhlas pacienta s léčebným postupem) - souhlas s průběhem porodu či léčby, péči o dítě na novorozeneckém oddělení, souhlas s případnou anestézií nebo operací apod. Nenechte se odbýt větou: „Zde to podepište". Vše si raději nejprve důkladně pročtěte! Nemusíte se ale obávat, že svým podpisem znemožňujete právo podat žalobu nebo si stěžovat na lékařský postup při vašem porodu. Jedná se pouze o souhlas s tím, že lékaři a zdravotnický personál je oprávněn určit postup vašeho porodu a další následné péče o vás a vaše miminko. V žádném případě to neznamená, že pokud by došlo k jakémukoliv zanedbání péče ze strany porodníků, nemáte možnost se bránit. Tuto možnost máte vždy!
 • Různé druhy poučení a potvrzení - o uložení a ztrátě šperků a finančních náhradách apod.