Hodnotit / sdílet na:

Interrupce (lidově interupce) – umělé přerušení (ukončení) těhotenství

Interrupce (případně umělý potrat) je operační výkon, při němž dochází uměle (a záměrně) k přerušení těhotenství. Důvody k provedení potratu mohou být různé, od nechtěného těhotenství (věk, zoufalá finanční situace, znásilnění), až po zdravotní příčiny na straně matky či plodu.

Umělé přerušení těhotenství je nepřirozený zásah do organismu ženy, takže určitá rizika nejsou vyloučena (např. riziko poranění dělohy). I když je zoufalství některých žen veliké, je nesmírně důležité, aby se žena rozhodovala pro potrat se vší odpovědností a zvážila veškeré možné následky. Také otec by měl mít možnost se k celé záležitosti vyjádřit a kdo ví, možná by se tak mnohým párům podařilo společnými silami interrupci odvrátit.

V bývalém Československu byl potratový zákon uveden do praxe v roce 1958, jeho prováděcí předpisy však různými úpravami omezovaly podmínky k provedení potratu. Od roku 1987 začal platit zákon, kterým byly zrušeny potratové komise a rozhodování o počtu a době narození dětí bylo ponecháno plně na matce. Zároveň byla zavedena nová technika provádění potratů, tzv. miniinterrupce.

V dnešní době se díky zodpovědnému chování mladistvých, dostupnosti antikoncepčních metod a užívání antikoncepce dosáhlo snížení počtu prováděných umělých potratů.

V zemích, kde je však umělé přerušení těhotenství zakázané (důvody náboženské, etické), dochází často k úmrtí žen u nelegálně prováděných potratů.

O umělé přerušení těhotenství je potřeba žádat u gynekologa. Interrupce nesmí být provedena častěji než jednou za půl roku. Pokud je žena mladší než 15 let, má lékař povinnost hlásit pohlavní zneužití.

V případě, že se pro interrupci rozhodne žena z vlastní vůle, jde o placený zákrok. Cena se pohybuje mezi 2 000,- až 5 000,- Kč, vždy záleží na konkrétním zdravotnickém zařízení a stupni těhotenství. V některých nemocnicích si žena hradí i předoperační vyšetření internisty.

Formy umělého přerušení dle stádia těhotenství


  • Miniinterrupce (časná) - šetrnější způsob, u něhož není potřeba velkého roztažení děložního hrdla. Provádí se ambulantně v celkové anestezii do ukončeného 6. týdne těhotenství u ženy, která ještě nerodila a do ukončeného 8. týdne u ženy, která již rodila vaginální cestou. Jedná se o odsátí děložní sliznice. Nenastanou-li komplikace, odchází žena odpoledne po výkonu domů.
  • Klasická interrupce (kyretáž) - provádí se od ukončeného 6. (8.) týdne těhotenství až do ukončeného 12. týdne těhotenství. Při tomto výkonu gynekolog rozšíří děložní čípek a seškrabuje vnitřní vrstvu dělohy (endometrium) pomocí štíhlé kovové lžíce zvané kyreta. Výkon se provádí v narkóze při jednodenní hospitalizaci. Odpoledne po provedení výkonu jde většinou žena domů a lékař jí vystaví několikadenní neschopenku.
  • Ukončení těhotenství z medicínského důvodu - až do 24. týdne těhotenství v případě, že je prokázaná genetická vada plodu (Downův syndrom) nebo anatomická vada plodu (vrozené vady mozku, srdce, ledvin, rozštěp rtu, patra nebo páteře) či z důvodu interního onemocnění matky. Tento zákrok je zdarma. Za dva týdny po zákroku se žena musí dostavit na kontrolu ke svému gynekologovi, je to i vhodná příležitost ke zhodnocení antikoncepčních možností.

Zdravotní rizika interrupce


  • Během interrupce - komplikace mohou nastat v případě, kdy například nedojde ke kompletnímu odstranění tkáně z dělohy, či naopak dojde k jejímu přílišnému odstranění a tím protržení děložní stěny.
  • Po interrupci - i když je medicína v současné době na velmi vysoké úrovni, stále se vyskytují případy, kdy žena po interrupcích měla problém přijít do jiného stavu nebo těhotenství udržet.
  • Infekce po potratu - nebezpečí děložního jizvení, což může vést k neplodnosti, pokud se infekce neléčí.

Psychická rizika interrupce


Mnoho žen se po prodělaném potratu sužuje pocitem smutku, potýkají se s velkými výčitkami svědomí.

Hygienické zásady po interrupci


Po umělém přerušení těhotenství je nutno dodržovat stejné zásady jako v šestinedělí, tj. 6 týdnů dodržovat zvýšenou hygienu, nepoužívat tampóny, poševní výplach a nekoupat se. Z lékařského hlediska nejvíce starostí působí sex. Dávka ejakulátu nesoucího bakterie rovnou do dělohy není zrovna to nejlepší, jelikož se mohou šířit i dále na vejcovody a vaječníky.

Objeví-li se po zákroku příznaky zánětu (bolesti břicha, vysoká teplota), je nutné, aby žena vyhledala co nejdříve lékařskou pomoc. Zánět může vést až k neplodnosti, protože vejcovody se mohou stát neprůchodnými a při příštím oplodnění hrozí mimoděložní těhotenství.

Související témata, články
Správa uživatelů

Dětský bazar Našemimi
Umělé přerušení těhotenství se označuje termínem interrupce (lidově interupce)