Hodnotit / sdílet na:

Předčasný odtok plodové vody

K předčasnému odtoku plodové vody, tj. před začátkem porodu, dochází asi u 10 % rodiček. Obvykle zhruba do 24 hodin se dostaví děložní stahy. Čím je těhotenství mladší, tím delší bývá interval mezi odtokem plodové vody a nástupem děložních stahů, bývá to i několik týdnů.

Při předčasném odtoku plodové vody může vyhřeznout klička pupečníku, vzniká nebezpečí infekce amniové dutiny.

Předčasný odtok plodové vody je jednou z nejčastějších příčin předčasných porodů a bývá důvodem třetiny perinatálních úmrtí nezralých novorozenců. Jistotu, že odtékající tekutinou je skutečně plodová voda, je možné získat testy, které prokážou alkalickou reakci. Další možností je vyšetřením v zrcadlech.

Po odtoku plodové vody je nezbytná okamžitá hospitalizace a uložení těhotné ženy na lůžko.

Léčebný postup při předčasném odtoku plodové v závislosti na stupni těhotenství:


  • u těhotenství staršího než 36 týdnů - vyčká se 24 hodin a pak se obvykle vyvolají děložní stahy medikamentózně
  • u mladších těhotenství - je zde snaha těhotenství prodloužit, k prevenci infekce jsou podávána antibiotika, k tlumení děložní činnosti odpovídající léky

Infekce plodového vejce při předčasném odtoku plodové vody se projeví:


  • vysokou hladinou C-reaktivního proteinu (CRP), jenž všem projevům předchází, jde o bílkovinu, kterou lze zjistit krevním testem
  • horečkou
  • vzestupem počtu bílých krvinek
  • páchnoucím výtokem z dělohy a její zvýšená citlivost