Hodnotit / sdílet na:

Plavání kojenců a batolat

Plavání kojenců a batolat

Voda je hlavní složkou stavby lidského těla, proto k ní mají od přírody děti většinou pozitivní vztah. Pod správným vedením lektora, v kurzu plavání kojenců a batolat, může být tento vztah ještě více upevněn.

Co to je plavání kojenců a batolat


Plavání kojenců a batolat je pro děti ve věku od narození do zhruba tří let věku. V této době jde především o to, aby děti získaly základní návyky při styku s vodou a aby se vody nebály.

Děti v tomto věku jsou schopny rychle se naučit orientovat pod vodou a zvládnout základní prvky jako je:

  • splývání
  • odraz
  • skok nebo šipka do vody

Skutečná výuka plaveckých stylů jako jsou prsa a kraul, by měla být prováděna až po čtvrtém roce věku dítěte. Důvodem je to, že až v této době je dítě schopno rozumově pochopit koordinaci rukou a nohou, která je podstatou zvládnutí plaveckého stylu.

Význam plavání


Plaváním dochází k pozitivnímu ovlivnění motorického i citového vývoje dítěte. Plavání zajišťuje aktivní pohyb a učí dítě cítit tělesný pohyb jako něco nutného a nepostradatelného. Při plavání v kurzech kojenců a batolat je dítě v těsném kontaktu s rodičem, který s ním kurz navštěvuje. Dítě tak velice intenzivně vnímá, že se na rodiče může plně spolehnout. Tím se mezi nimi vytváří velice důvěrný a pevný vztah. Plaváním se u dítěte rovněž rozvíjí vůle a vytrvalost.

Ze zdravotního hlediska plavání příznivě ovlivňuje:

  • srdečně cévní systém
  • otužování, čímž se posiluje imunita dítěte
  • spánek a celkový vývoj dítěte
  • držení těla a pomáhá odstraňovat vady spojené s pohybovým aparátem

Jak správně vybrat kurz plavání


V České republice zákon bohužel nenařizuje, že provozovatel plavání kojenců a batolat musí mít k této činnosti specielní osvědčení. Při výběru kurzu si proto nechte ukázat alespoň osvědčení o absolvování kurzu pro instruktorky kojeneckého a batolecího plavání. Toto osvědčení mohou vydávat pouze akreditovaná pracoviště. Z vlastní iniciativy se můžete na bazén informovat na příslušné hygienické stanici, pod kterou bazén spadá.

Dobrá organizace by vám měla nabídnout možnost bezplatné ukázkové lekce, při níž byste si mohli prohlédnout zázemí a kvalitu výuky plavání. Z těchto poznatků by mělo vycházet vaše rozhodnutí o návštěvě konkrétního zařízení.

Při rozhodování je rovněž velice důležité seznámit se s podmínkami průběhu a délky kurzu plavání. Nezanedbatelná je cena kurzu a podmínky náhrad hodin plavání při onemocnění či jiné omluvené nepřítomnosti dítěte. Všechny tyto podmínky by vám měly být dány písemnou formou, ztvrzeny podpisy a tím závazné pro obě dvě strany.

V současné době většina zdravotních pojišťoven poskytuje při splnění daných podmínek příspěvek na uhrazení části kurzovného plavání miminek.

Rozsáhlý přehled kurzů plavání v celé České republice najdete v našem specializovaném katalogu.

Kdy začít plavat


Většina organizací začíná s plaváním dětí ihned po porodu v dětském kyblíčku, nebo až po šestinedělí ve velké vaně. Koupání miminka probíhá v domácím prostředí, což je pro děti velice dobré. Děti mají pocit bezpečí a není to pro ně tak velká stresová situace. Rodiče se v těchto prvních lekcích plavání učí úchopovou techniku a své děti poprvé ponořují pod vodní hladinu.

Ve 3 až 6 měsících věku dítěte se začíná s výukou plavání v bazénu. Teplota vody v bazénu by se měla pohybovat od 28-30 stupňů Celsia.Většina dětí díky výcviku ve vaně přijímá prostředí bazénu dobře a bez problémů. Pro děti, které neprošly výukou v kyblíku či velké vaně, je toto nové prostředí v bazénu větší psychickou zátěží. Děti na nové prostředí mohou reagovat velice překvapivě. Často se stává, že dítě, které se jinak velice rádo koupe, je v bazénu nespokojené, pláče a bojí se. Nikdy dítě do ničeho nenuťte, důvodem jeho nespokojenosti mohou být různé faktory např. rostoucí zoubky, nedostatek spánku, hlad, ...

Proč se zúčastnit plavání kojenců a batolat


Hlavním cílem plavání kojenců a batolat je zdravý a přirozený vývoj dítěte. Při plavání a pobytu ve vodě dochází k uvolnění svalů a svalových skupin, které se na suchu tak často nepoužívají. Plavání dává rodičům a dětem obrovský prostor k vytváření vzájemného pevného pouta. Vždy mějte na paměti, že plavání kurzu kojenců a batolat musí být založeno na vzájemné spolupráci, komunikaci a důvěře mezi rodičem a dítětem.

Plavání kojenců a batolatDětská výživa

dětský bazárek