Hodnotit / sdílet na:

Alergie - anamnéza a vyšetření

Termín alergie se začal používat v roce 1906. Pochází z řeckého "allos ergos", což znamená "jiná reakce". Alergií nazýváme nepřiměřenou reakci imunitního systému na vnější podněty, které jsou běžnou součástí našeho okolí (pyly, plísně, zvířata, potraviny, hmyz apod.). Tyto látky nazýváme alergeny.

Imunitní systém hlídá organismus. Jeho úkolem je přiměřeně reagovat na všechny podněty, a to jak vnější (baktérie, toxické látky, viry apod.), ale i vnitřní (nádorové buňky, poškozené nebo přestárlé buňky apod.) a chránit před nimi jedince. Tyto vnější i vnitřní podněty, na které imunitní systém reaguje, nazýváme antigeny.

Jednou z nejdůležitějších metod vyšetření je anamnéza, tj. vyšetření historie alergického onemocnění nejen u pacienta samotného, ale u jeho rodiny.

Při anamnéze je např. u rodičů malého dítěte důležitý údaj ukazující na začátek potíží po ukončení kojení a převedení na kravské mléko.

Je nutné si uvědomit, zda nenastal začátek potíží např. při změně bydliště, provozování koníčků nebo sportu, po pořízení domácího zvířete nebo nového vybavení domácnosti, zda potíže nezačaly nástupem dítěte do školy a podobně.

Důležité je, zda jsou potíže celoroční nebo se objevují záchvatovitě, zda se opakují vždy ve stejném ročním období a zda trvají několik týdnů až měsíců.

Vyšetření pacienta s alergií pomocí kožních testů


Vyšetření kožními prick testy se provádí pomocí standardizovaných diagnostických alergenů. Po podání diagnostického alergenu nakapáním na kůži a zatlačením do kůže v místě kapky ostrým hrotem se po 15-20 minutách hodnotí velikost pupenu a zarudnutí okolo pupenu.