Hodnotit / sdílet na:

Období pylové alergie

Pylová alergie se u nás projevuje zhruba od konce února do konce září. Alergie bývá jen vzácně na jeden druh pylů, obvykle jde o přecitlivělost smíšenou.

Pylová zrna stromů jsou těžší, proto se nešíří tak daleko jako pyly trav, a je možné se jim snáze vyhnout.

Období, ve kterém se pylová zrna v ovzduší objevují a působí potíže, závisí na době květu jednotlivých rostlin. Výskyt pylů se může v jednotlivých oblastech lišit podle nadmořské výšky, větných dnů, teploty. V horských oblastech může být vrchol uvolňování pylů do ovzduší posunut až o měsíc.

Období květu rostlin můžeme rozdělit zhruba do tří období:


  • jarní - v ovzduší je hlavně pyl listnatých stromů (bříza, olše, vrba, líska, dub, kaštan)
  • letní - v ovzduší dominují pyly trav (lipnice, jílek, kostřava, tomka, srha, pýr, psárka, do tohoto období patří i všechny druhy obilí)
  • podzimní - hlavními alergeny jsou pyly plevelů (pelyněk, jitrocel, ambrosie)

Podrobné informace o aktivitě jednotlivých pylových alergenů najdete v našem Pylovém kalendáři.