Hodnotit / sdílet na:

Rizikové těhotenství a možné komplikace v těhotenství

Příčina rizikového těhotenství nemusí být jen ze strany plodu (hrozící potrat nebo předčasný porod, krvácení v těhotenství, projevy Rh inkompatibility, podezření na vývojovou vadu plodu, nízce nasedající placenta nebo podezření na nedostatečnou funkci placenty), ale i ze strany těhotné ženy, budoucí matky. Významnou roli zde hraje dědičná zátěž, věk matky, její zdravotní stav a předchozí průběh těhotenství.

Za riziková těhotenství se označují i vícečetná těhotenství, těhotenství po umělém oplodnění nebo léčená neplodnost.

Pod vlivem hormonů se psychika ženy v těhotenství mění. Ženy mívají často depresivní a neurotické nálady, které však vzápětí vystřídá naopak radost a optimismus. Často se u těhotných žen v různé míře objevuje úzkost a pláč.


Příčiny rizikového a patologického těhotenství jsou:


  • tělesné (somatické)
  • špatná psychika ženy (psychosomatické)


Tělesné příčiny rizikového těhotenství


Patologické těhotenství znamená vážné onemocnění matky nebo plodu nebo obou současně. Stav ženy, která trpí nějakým chronickým onemocněním (cukrovka, onemocnění ledvin, plic, srdce), se může během těhotenství výrazně zhoršit.

I u zdravých žen se mohou během těhotenství vyskytnout vážné komplikace, jako je těhotenská cukrovka, vysoký krevní tlak a preeklampsie (vysoký krevní tlak, bílkovina v moči, otoky).

Mezi vážná onemocnění plodu patří nedostatečná placentární výživa plodu, vrozené vývojové vady, projevy Rh inkompatibility, ....


Psychické příčiny rizikového těhotenství


Mnoho žen má obavy, že se jim narodí dítě s vrozenou vývojovou vadou, dále se ženy často obávají porodního poranění a ztráty sebekontroly na porodním sále.

Další psychické faktory, které se mohou podílet na rizikovém až patologickém těhotenství:

  • problémy v předchozích graviditách, včetně úmrtí dítěte
  • konfliktní vztahy s partnerem či v celé rodině
  • permanentní stres
  • nízká životní úroveň
  • problémy v zaměstnání
  • užívání návykových látek
  • problémy v zaměstnání
  • nepřiměřený pohlavní styk

Tyto psychické faktory mohou způsobovat těhotenské komplikace, jako je nadměrné těhotenské zvracení, samovolný potrat, předčasný porod, vysoký krevní tlak, preeklampsie, rozkolísaná těhotenská cukrovka a nitroděložní růstová retardace plodu (nadměrné kouření a užívání návykových látek).