Hodnotit / sdílet na:

Mastektomie

Mastektomie (z řeckého mastos - prs a ektomé - vyjmutí) je chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje celá mléčná žláza, až na výjimky i s prsním dvorcem a bradavkou. Nejčastější indikací je zhoubný karcinom prsu, kdy se pravidelně kombinuje s axilární direkcí, ale i preventivní mastektomie.

U preventivní mastektomie se jedná o chirurgické odstranění jednoho nebo obou ňader. Je prováděna u žen, které mají vysoké riziko vzniku rakoviny prsu.

Vyšší riziko vzniku rakovinu prsu:


  • Zjištěný tumor v jednom prsu, tyto ženy mají vyšší předpoklad, že se u nich objeví také na druhé straně. Proto se často i druhý prs preventivně odstraňuje.
  • Rodinná anamnéza - preventivní mastektomii někdy podstupují ženy, jejichž matka, sestra nebo dcera rakovinou prsu onemocněly. Riziko je zvláště vysoké, pokud blízké příbuzné chorobu prodělaly ještě před dosažením 50. roku věku.
  • Odhalená mutace v určitých genech (BRCA1 nebo BRCA2), vyvolávající rakovinu prsu.

I když preventivní mastektomie neodbourá nebezpečí vzniku rakoviny úplně, lze z dostupných údajů vyvodit, že snižuje riziko rakoviny prsu u žen přibližně o 90%, tedy velmi výrazně.

Tím, že je prsní tkáň velmi náchylná ke vzniku rakoviny, může se nacházet i v místech hrudní stěny, kam mastektomie nezasáhne. Lze ji najít i v podpažní jamce nebo v oblasti břicha. I v těchto vzdálených oblastech, kam operace nedosáhne, se v některých případech může vyvinout zhoubný nádor. Žádná pacientka si tedy nemůže být jistá, že ji preventivní zákrok dokonale ochrání.

Jelikož mastektomie představuje složitý chirurgický zákrok, který zpravidla pro ženu znamená velký nápor na psychiku, nebude ji samozřejmě nikdo podstupovat zbytečně.

O preventivní mastektomii vždy rozhoduje žena společně s lékařem, který jí vysvětlí, jak velké riziko rakoviny prsu u ní hrozí. Po mastektomii se většinou provádí rekonstrukční operace, která s pomocí implantátů obnoví přirozený tvar ňader.