Hodnotit / sdílet na:

Nádory prsu - karcinom prsu

Nádor prsu postihuje mléčnou žlázu. V naprosté většině případů (v 99%) se vyskytuje u žen. Nádory mohou být zhoubné (maligní), ale i nezhoubné (benigní). Z maligních nádorů je nejčastější karcinom prsu.

S bulkou v prsu není třeba spěchat hned druhý den k odbornému lékaři, avšak vyčkávat déle než 2 - 3 týdny v domnění, že jde jen o cystu, která sama zmizí, je nezodpovědné.

Existuje sice mnoho nezhoubných útvarů, které se mohou projevit jako bulka v prsu (nevýznamná cysta, zduření žlázy vlivem hormonů, nezhoubný nádor z pojivové tkáně), ale stejně tak se může jednat o zhoubný nádor (karcinom) prsu, který se dá účinně léčit pouze tehdy, objeví-li se včas.

Některé typy dysplazií (ztvrdnuté uzlíky a cysty) mohou být předstupněm karcinomu prsu. Bývají velké několik centimetrů (v období před menopauzou mezi 30. - 40. rokem věku) nebo naopak menší, zrnovitého tvaru, jejíž výskyt je obvykle mezi 20. - 30. rokem.

Dysplazie se mohou vyskytovat i u mužů, důvodem bývá nadbytek estrogenů. Mohou někdy doprovázet i cirhózy jater. Cysty jsou někdy bolestivé, avšak nezhoubné. Terapie zahrnuje odsátí tekutiny jehlou nebo operační odstranění.

Některé ženy se domnívají, že pokud již v prsu cystu (dutinky vyplněné tekutinou) mají, že každá další bulka je opět jen další cystou. To je veliký omyl. Každý nový útvar, který si žena nahmatá, může naopak znamenat rakovinu. Žena by proto měla co nejdříve zajít na vyšetření ke svému gynekologovi.

S věkem často roste pravděpodobnost zhoubného nálezu. Počínající zhoubný nádor může být zpočátku velmi malý nebo se může ukrývat poměrně hluboko, a proto není možné prozkoumat jej pouze hmatem.

Zhruba cca 5 - 10 % případů rakoviny prsu je dědičných, zbytek žen onemocní rakovinou prsu, aniž by se v jejich rodině toto onemocnění vyskytovalo.

Ke stanovení anamnézy se používá fyzikální vyšetření (pohled, pohmat). Ze zobrazovacích metod se využívá mamografie nebo ultrazvuk. K definitivní diagnóze je nutná biopsie podezřelého útvaru (odebrání části tkáně pomocí jehly a její vyšetření pod mikroskopem).

Jedná-li se o nádor maligní, je nejdůležitější zahájit léčbu včas. Léčba záleží na rozsahu onemocnění a zdravotním stavu pacientky. Primárně se provádí chirurgické odstranění nádoru, při větší velikosti a rozsáhlé invazi se přistupuje k odstranění celého prsu (mastektomie). V pokročilejších případech se chirurgická léčba kombinuje s radioterapií, chemoterapií a podáváním některých dalších látek.

Pro pacienta je důležitá důvěra v lékaře a zároveň i podpora nejbližšího okolí, neboť léčba s sebou přináší různorodé obtíže. Pacient je tělesně, ale i duševně vyčerpán, má zažívací potíže, je značně unavený.

Mezi ohrožené skupiny a k rizikovým faktorům vzniku nádoru prsu patří:


  • časná první menstruace - před 12. rokem věku
  • pozdní menopauza - po 55. roku věku
  • výskyt nádorového onemocnění v rodině a genetická predispozice (mutace některých genů - např. BRCA gen)

Jako prevence nádoru prsu jsou důležité samovyšetřovací metody pohmatem, kdy žena včas pozná jakékoliv změny na prsu. U starších žen se provádějí i pravidelné kontroly, jejichž součástí je mamografie.
dětský bazárek