Hodnotit / sdílet na:

Pozitivní GBS (Streptococcus agalactiae - streptokok skupiny B) v těhotenství

Bakterií (streptokoků) je několik druhů, gynekology a porodníky však zajímá během těhotenství nejvíce jeden z nich, a to Streptococcus agalactiae , který se řadí do skupiny B rodu Streptokoků. Často se vyskytuje i u jinak zdravých žen, nemusí být provázen žádnými významnými příznaky. Během porodu je ale jeho přítomnost nebezpečná, může vést k závažným novorozeneckým komplikacím.

Vyšetření na přítomnost této bakterie v pochvě se provádí ve 36. - 38. týdnu gravidity. Jde o nebolestivé vyšetření, při němž gynekolog odebere tenkou štětičkou stěr z pochvy (postranní stěny dolní části pochvy) a odešle získaný materiál do laboratoře ke kultivaci. Výsledek je k dispozici většinou během 3 dnů.

Pokud by byla přítomnost této bakterie prokázána těhotné ženě již dříve v průběhu těhotenství, považuje se tato těhotná za GBS - pozitivní. Tato bakterie je v pochvě ženy celkem často přítomna (cca u 20 % žen) a většinou nezpůsobuje žádné subjektivní potíže, není pro ženu nebezpečná.

Během těhotenství se ve většině případů, zejména pokud těhotná nemá žádné potíže (netrápí ji např. výtok), nákaza tímto streptokokem neléčí. K okamžité léčbě se přistupuje v případě, že hrozí riziko předčasného porodu nebo se streptokok objeví i v moči.

Streptokok může ohrozit plod i během těhotenství, tj. před porodem, neboť tato bakterie může způsobit zánět dělohy, placenty, pupečníku a plodových obalů. Tato komplikace však není příliš častá, v případě, že se objeví příznaky zánětu, jsou těhotným podávána antibiotika.

I když je stěr negativní v časné fázi těhotenství, provádí se ještě kontrolní stěr po 36. týdnu gravidity, jak bylo již zmíněno.

Ženám s pozitivním nálezem se podává minimálně 3 hodiny před porodem profylakticky (preventivně) antibiotikum v infúzi do žíly, aby se minimalizovala nákaza novorozence. Včasným podáním se ochranná hladina antibiotika dostane přes placentu až do krevního oběhu plodu.

Pokud těhotné ženě odteče plodová voda, i když ještě nemá pravidelné kontrakce, podává se antibiotikum ihned po příjezdu do porodnice.

Během porodu může Streptococcus agalactiae způsobit infekční onemocnění plodu, pokud se novorozenec nakazí při průchodu porodními cestami. Dle statistik se z 1000 narozených dětí objeví nákaza u 3 - 5 novorozenců.

Pokud se podá během porodu antibiotikum a dodrží veškerá hygienická opatření, je riziko infekce miminka s vážnými následky minimální. Přesto je potřeba rizikového novorozence sledovat, neboť může dojít k závažné infekci novorozenců (zápal plic, pneumonie, zánět mozkových blan (meningitida) nebo celkový zánět, tzv. sepse), při které lze prokázat přítomnost bakterie v krevním řečišti novorozence.

Rozlišují se dvě formy rozvoje onemocnění:


  • Časná forma (akutní sepse) - ta se rozvine nejčastěji do 48 hodin. Začátek je velmi náhlý a má vcelku vysokou úmrtnost.
  • Druhá forma (pozdní sepse) - ta je provázena především meningitidou, většinou zanechává i následky na CNS v podobě nejrůznějších poruch, dále může probíhat ale i pod obrazem zánětu pohrudnice, kloubů či kostí. Tato forma se začne rozvinovat mezi 7. dnem od narození až po 3. měsíc života dítěte.

U porodu císařským řezem, je-li zachován vak blan, novorozenec je donošený a nejsou přítomny známky kontrakcí, nejsou antibiotika ve formě profylaxe podávána.

V případě, že není k dispozici výsledek vyšetření na přítomnost streptokoka agalactiae, podává se antibiotická profylaxe při výskytu těchto rizikových faktorů:

  • předčasný porod - před 37. týdnem těhotenství
  • odtok plodové vody před více jak 12 hodinami
  • rodička má horečku přesahující 38°C
  • rodička má již v anamnéze porod dítěte s GBS
  • streptokok byl zjištěn z moče během těhotenství