Hodnotit / sdílet na:

Nebezpečí popálení a poleptání v ústech

Po polknutí horké tekutiny, žíraviny nebo vdechnutí horkého vzduchu dochází k popálení úst a krku.

U postiženého vzniká:

  • silná bolest
  • obtížně polyká
  • může dojít až k poruše vědomí

Mezi první pomoc patří:

  • podání studené tekutiny po malých doušcích
  • přivolání lékařské pomoci

Jde-li o vážné poleptání úst a krku, nenecháváme nikdy postiženého o samotě.

Více informací o popáleninách najdete v našem speciálním článku Popáleniny v sekci Zdraví.

dětský bazárek