Hodnotit / sdílet na:

Nebezpečí utonutí

Koupání a veškeré vodní sporty musí být vždy pod dohledem dospělé osoby.

Nejlepší prevencí utonutí je, aby se vaše dítě naučilo co nejdříve plavat. Jen tak se nebude vody bát a při nečekaném pádu do vody nebude paralyzováno strachem.

Domácí bazén důkladně zajistěte ohrádkou, nenechávejte u něho schůdky.

Větší dítě poučte o číhajícím nebezpečí při koupání v místech, kde je koupání zakázáno nebo na vlastní nebezpečí (opuštěné písníky, řeky, rybníky, tůně,..)

Pokud dojde k tonutí, snažte se okamžitě zajistit dýchání. Pokud postižený nedýchá, ihned začněte s umělým dýcháním (ještě dříve, než jej dostanete z vody)!

Ve chvíli, kdy se vám podaří obnovit dýchání a postižený je venku z vody, uložte jej do stabilizované polohy, udržujte ho v teple (šatstvem a vším, co máte k dispozici), snažte se co nejrychleji vyhledat nebo přivolat lékařskou pomoc.

Základní prevence tonutí:


  • neskákat do vody na neznámých místech
  • po slunění se nejprve tzv. osmělit a teprve poté skákat do vody
  • po hlavním jídle alespoň dvě hodiny neplavat
  • neplavat za větru, deště a bouřky
  • nekoupat se v neznámých lomech, v dráze lodní dopravy, v označených místech nad jezy a propustmi, v divoké vodě s velkými vlnami, spodními proudy nebo víry
  • vodní sporty provozovat pouze za dozoru jiné dospělé osoby
  • na nafukovacích prostředcích nepouštět děti do míst, kde samy nepostačí

Související témata, články