Přehled možných úrazů a nebezpečných situací

Přehled nebezpečných situací (s návody jak jim předcházet, případně jak poskytnou první pomoc)
Ochranné pomůcky, první pomoc, ...Škodlivé látky, značení složení (obsahu) výrobku, ...Zdraví, nemoce a očkování dětí