Hodnotit / sdílet na:

Škodlivé látky - ftaláty

Ftaláty jsou estery kyseliny ftalové. Představují skupinu látek používanou jako změkčovadla v průmyslu výroby plastů. Příkladem je přeměna PVC z tuhého plastu do jeho měkčené formy. Nadále se používají např. jako přísada PVC při výrobě syntetického linolea. Vzhledem ke zdravotním rizikům bylo omezeno používání těch nejrizikovějších ftalátů při výrobě kosmetiky (šampóny, ...), hraček a výrobků pro děti. Ftaláty dlouho přetrvávají v životním prostředí, hromadí se v organismu nebo jsou toxické pro reprodukci.

Materiál Polyvinylchlorid - číselný kód 3
PVC jako materiál není problematický jen pro svůj obsah ftalátů, ale obsahuje i toxické kovy používané jako stabilizátory (kadmium, olovo). Neméně problematická je likvidace i recyklace PVC (při spalování vznikají dioxiny, jedny z nejjedovatějších látek).

Množství ftalátů v potravinových obalech je dáno hygienickými předpisy (vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, se změnami 186/2003 Sb. a 207/2006 Sb. a č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let).

Ftaláty jak u dospělých tak i u dětí bez výjimky ohrožují funkce ledvin a jater, zvyšují riziko vzniku alergií, či astmatu.

Dítě, které bylo již v těhotenství vystavované ftalátům je ohroženo, zejména jde-li o chlapce, neboť může být narušen jeho pohlavní vývoj, což bylo potvrzeno výzkumem u zvířat.

Nejrozšířenější z ftalátů je DEHP (di-2-etylhexyl ftalát), který je považován za reprodukčně a vývojově toxickou látku. Zvláště vysokým dávkám DEHP mohou být vystaveny děti na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče.

Malé děti, které přicházejí do styku s těmito nebezpečnými látkami v kontaktu s částmi kočárků, hraček, ale i běžně v domácnosti (některé druhy podlahových lin, ubrusy, potraviny, ...), jsou náchylnější k astmatu, alergiím.

U dospívajících ftaláty snižují hladinu testosteronu v krvi muže. Tento hormon je důležitý v pubertě nejen k vývoji a růstu sekundárních pohlavních znaků, ale ovlivňuje rovněž metabolismus. Nedostatek testosteronu vede k nárůstu tukových zásob a vzniku diabetu typu 2, způsobuje atrofii mužských reprodukčních orgánů (varlat) čímž přímo narušují plodnost.


Možnosti vstřebávání ftalátů:


Vdechováním - z PVC, kde činí jejich hmotnostní podíl 30 - 50%. V PVC nejsou ftaláty pevně vázány, uvolňují se do ovzduší a následně jsou vdechovány. Plícemi se v organismu dostávají do krve. (Např. plastové ubrusy, PVC linoleum, holínky, pláštěnky, ale i interiéry některých automobilů).

Sliznicí - jsou přenášeny rovnou do krve, což může být rozhodující u gelových erotických pomůcek, ale i některých zdravotnických pomůcek.

Potravním řetězcem - přítomnost ftalátů v potravinách byla skutečně potvrzena výzkumnými pracemi. Ftaláty kolují potravním řetězcem od plodin dále přes domácí zvířectvo až ke člověku. Člověkem jsou následně vylučovány do odpadních vod a koloběh pokračuje (potraviny balené do PVC, rostliny zalévané zahradními hadicemi z PVC, v zemědělství využívané vodovodní roury a hadice, které jsou také často vyráběny z PVC). Riziko spočívá v tom, že se ftaláty v lidském organismu ukládají do tukových tkání a hromadí se zde. Předpokládá se, že tyto látky mohou působit hormonálně i karcinogenně.

Ftaláty se mohou z PVC obalů uvolňovat a pronikat tak do potravin a nápojů, protože jejich molekuly nejsou v materiálu vázány pevnou chemickou vazbou. Molekuly ftalátů jsou spíše rozpustné v tucích, to znamená, že se snadněji rozpouštějí a pronikají do potravin obsahující tuky a oleje. I přes možné zdravotní riziko se potravinové obaly z měkčeného PVC stále vyrábějí (krabičky na nanukový dort, na potraviny určené pro rychlou spotřebu, jako jsou saláty a jemné pečivo. Obal vyrobený z PVC je označen v trojúhelníčku ze šipek trojkou. Zákaz jejich výroby se zatím nepodařilo legislativně prosadit.

Kvůli nepovolenému obsahu ftalátů jsou z trhu často stahovány plastové hračky pocházející hlavně z Číny. Menší pozornost České inspekce kontrol je věnována školním pomůckám, které také velmi často obsahují rizikové ftaláty (ořezávátka, obaly, gumy, tužky, ...). Jelikož spotřebitel nedokáže sám rozpoznat, zda výrobek obsahuje rizikové ftaláty, je lepší se PVC co nejvíce vyhýbat a tyto výrobky nahradit jinou alternativou, např. z textilu a kovu.

Používání ftalátů by mělo být ze zdravotních důvodů nejen omezeno, což se vztahuje na úzkou skupinu osob (těhotné ženy, kojící matky a děti), ale zcela zakázáno!

Jedincům, kteří jsou vystaveni ftalátům, nehrozí jen malé mužství (menší penis, zdravotní problémy s varlaty, snížená kvalita semene), ale také obezita a cukrovka, neboť podle posledních výzkumů odborníků působí ftaláty neblaze na žlázy s vnitřní sekrecí a metabolismus. Některé metabolity ftalátů mají pozitivní vliv na nárůst tukových polštářů v oblasti břicha a také zvyšují rezistenci vůči inzulinu.
dětský bazárek