Hodnotit / sdílet na:

První pomoc při poranění konkrétních částí těla

Poranění oka


 • zabraňte postiženému, aby si poraněné oko mnul
 • posaďte postiženého proti sobě, rozevřete víčka
 • stáhnutím spodního víčka prohlédněte spojivky
 • horní spojivkový vak zkontrolujte tak, že se postižený bude dívat směrem dolů, přičemž uchopíte horní víčko za řasy, lehce táhněte dolů a přes palec víčko obraťte
 • pohybující se cizí těleso odstraníte pomocí cípu kapesníku, či jiné části oděvu
 • zaseknuté těleso neodstraňujte, ale zajistěte převoz do nemocnice

Poranění jícnu a žaludku


 • zvracení nevyvolávejte
 • postiženého uložte do polosedu, v případě bezvědomí do stabilizované polohy
 • je-li postižený při vědomí, podávejte pitnou vodu
 • snažte se zjistit, jakou látku postižený požil
 • učiňte protišoková opatření
 • přivolejte lékařskou pomoc

Poranění hrudníku uzavřené


 • postiženého uložte do polosedu s oporou hlavy a zad
 • je-li postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy
 • sledujte dýchání
 • zajistěte odbornou pomoc

Poranění hrudníku otevřené


 • postiženého uložte do polosedu s oporou hlavy a zad
 • na otvor v hrudníku přiložte poloprodyšný obvaz (sterilní mulový čtverec), přes který položte igelit a ze tří stran oblepte náplastí
 • sledujte dýchání
 • zajistěte co nejrychleji odbornou pomoc

Poranění břicha uzavřené


 • postiženého uložte na záda s podloženou hlavou a dolními končetinami
 • proveďte protišoková opatření
 • sledujte dýchání a puls
 • zajistěte co nejdříve odbornou pomoc

Poranění břicha otevřené


 • postiženého uložte na záda s podloženou hlavou a dolními končetinami
 • přiložte krycí sterilní obvaz na ránu
 • při vyhřeznutí vnitřností nevpravujte zpět, pouze sterilně přikryjte a lehce obvažte
 • proveďte protišoková opatření
 • sledujte dýchání a puls
 • zajistěte co nejdříve odbornou pomoc
dětský bazárek