Hodnotit / sdílet na:

Postnatální vývoj centrální nervové soustavy

Centrální nervová soustava (CNS) představuje hlavní řídící nervový systém lidí. Skládá se z mozku a míchy.

Mozek novorozence váží cca 400g a je anatomicky i funkčně nezralý. Během kojeneckého období rychle roste, přibývá hlavně gliových elementů, buňky se diferencují a klesá hydratace.

Koncem prvního roku je hmotnost dvojnásobná. Vrozené nepodmíněné reflexy jsou nahrazovány podmíněnými.

Podmíněný reflex vzniká při časové a prostorové souhře nepodmíněného podnětu a dalšího, podmíněného podnětu. Podmíněný podnět přejímá po opakovaném spojení výkonnou část nepodmíněného reflexu a stává se tak jeho signálem. Např. sací nepodmíněný reflex se vybaví při dotyku rtů novorozence. Podmíněný reflex se postupně vybavuje již při spatření potravy (lahve, hrnečku, ...). Stále více se uplatňuje řeč a psychomotorický vývoj.

Ve třech letech je hmotnost mozku přibližně trojnásobná. Uplatňuje se schopnost abstrakce a učení, dítě si začne uvědomovat svou osobnost a stává se sociálním tvorem.

V šesti letech dosahuje hmotnost mozku téměř hmotnosti mozku dospělého člověka (1250g). Mozkové hemisféry jsou již výrazně rozbrázděny. Dokončuje se arborizace neuronů a také myelinizace (vytvoření ochranného povlaku, který chrání větší nervová vlákna před poškozením), zlepšuje se paměť. V činnosti mozkové kůry se uplatňuje schopnost vnitřního útlumu, dítě rozlišuje mezi tím, co říká a co si myslí.

V pubertě se mozek zvětšuje hlavně v předních lalocích, jeho hmotnost je cca 1400g.

Hmotnost mozku vzrůstá do 25 - 30 let, kdy dosahuje cca 1300 - 1500g, přitom stále klesá hydratace. Morfologická struktura je ukončena, stále se zlepšuje činnost mozkové kůry.

Přibližně od 50 let hmotnost mozku klesá, počet neuronů se však snižuje již podstatně dříve. Z funkčního hlediska není úbytek neuronů příliš významný, důležitější roli hraje reorganizace a postupné snižování hustoty dendritické arborizace, především korových neuronů.

Související témata, články
dětský bazárek