Hodnotit / sdílet na:

Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) v rámci svého Sdělení č. 310/2011 Sb. ze dne 14. října 2011 stanovilo pro účely nemocenského pojištění výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných pro období od roku 2012.

Tyto nové redukční hranice se uplatní pro výpočet dávek nemocenského pojištění a také se použijí pro stanovení redukčních hranic pro úpravu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců.

Dávky se počítají z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem "započitatelných" kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Výše redukčních hranic


 Rok 2011Rok 2012Rok 2013
1. redukční hranice825 Kč838 Kč863 Kč
2. redukční hranice1 237 Kč1 257 Kč1 295 Kč
3. redukční hranice2 474 Kč2 514 Kč2 589 Kč


Způsob uplatnění redukce


Redukce se provede tak, že se započte:

  • do první redukční hranice
    • u nemocenského a ošetřovného 90% denního vyměřovacího základu
    • u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100% denního vyměřovacího základu
  • z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60%
  • z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30%
  • k části nad třetí redukční hranicí se nepřihlédne


Výše dávek nemocenského pojištění


Výše nemocenského činí 60% denního vyměřovacího základu od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) činí 70% denního vyměřovacího základu.

Výše ošetřovného činí 60% denního vyměřovacího základu.


dětský bazárek