Hodnotit / sdílet na:

Přehled slev na dani a daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Daňová povinnost:


daň = základ daně * sazba daně (v roce 2012 je u fyzických osob jednotná sazba 15%)slevy na dani

Sleva na dani (podle §35ba Zákona o daních z příjmů) je částka, o kterou si může poplatník snížit vypočtenou daň.


Přehled možných slev na dani a daňového zvýhodnění:


Sleva na danirok 2010
roční (měsíční)
změna pro rok 2011
roční (měsíční)
změna pro rok 2012
roční (měsíční)
Poplatník24 840 Kč
(2 070 Kč)
23 640 Kč
(1 970 Kč)
24 840 Kč
(2 070 Kč)
Poplatník daně je osoba, která má příjmy. Slevu na poplatníka může uplatnit i pracující starobní důchodce. Sleva na poplatníka je ročně Kč 24 840. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří mají trvalé bydliště na území ČR, tzv. daňoví rezidenti. Tuto slevu může uplatnit poplatník v celé výši, i když nemá příjmy po celý rok.
Manželka/manžel v domácnosti24 840 Kč
(lze pouze v ročním zúčtování)
  
Pro uplatnění slevy na manželku/manžela je nutné splnit dvě podmínky. První podmínkou je, že manželé žijí ve společné domácnosti. Druhou podmínkou je vlastní roční příjem manžela/manželky. Aby mohl poplatník slevu uplatnit, nesmí vlastní příjem manželky (manžela) přesáhnout v úhrnu 68 000 Kč.
Invalidní důchod I. nebo II. stupně2 520 Kč
(210 Kč)
  
Podmínkou pro uplatnění této slevy je výplata vlastního invalidního důchodu I. a II. stupně. Invalidní důchod musí být vyplácen, nesmí být pozastavena výplata důchodu z důvodu překročení příjmů (upraveno zákonem č. 155/1995 Sb.).
Invalidní důchod III. stupně5 040 Kč
(420 Kč)
  
Podmínkou pro uplatnění slevy na invalidní důchod III. stupně je výplata vlastního plného invalidního důchodu.
Držitel průkazu ZTP/P16 140 Kč
(1 345 Kč)
  
Držitel průkazu ZTP/P je osobou se zvlášť těžkým postižení s potřebou průvodce. Tyto osoby, pokud mají vlastní zdanitelné příjmy, mohou uplatnit slevu.
Student do 26 let věku4 020 Kč
(335 Kč)
  
Nárok na slevu mají osoby, které nedosáhly věku 26 let a studují denní formou studia, dále do věku 28 let, v případě, že studují v denním doktorandském studiu. Jde-li o studium pouze v části roku, může student uplatnit slevu ve výši 1/12 za každý měsíc, v kterém podmínky splňuje. Sleva se studentovi neposkytuje, pokud studuje dálkovou, distanční, kombinovanou nebo večerní formou studia.
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě11 604 Kč
(967 Kč)
 13 404 Kč
(1 117 Kč)
Daňové zvýhodnění (§35c Zákona o daních z příjmů) je možné uplatnit na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Pokud podmínky pro uplatnění slevy - bonusu trvají jen část roku, lze uplatnit jen 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny nebo ve kterém se dítě narodilo.
Pozor! Úprava slevy na dítě pro od roku 2015

Sleva na danirok 2010
roční (měsíční)
změna pro rok 2012
roční (měsíční)
Maximální daňový bonus52 200 Kč
(4 350 Kč)
60 300 Kč
(5 025 Kč)
Minimální daňový bonus100 Kč
(50 Kč)
100 Kč
(50 Kč)


Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou:


  • slevy na dani
  • daňového bonusu
  • kombinací slevy na dani a daňového bonusu

Daňový bonus je přebytek slevy na dítě, kterou poplatník nevyčerpá jako slevu na dani. Roční výše daňového zvýhodnění pro rok 2012 je 13 404 Kč na jedno dítě. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, ale to pouze v případě, že bude poskytnuta sleva.


Podmínky pro přiznání daňového bonusu:


Poplatník musí mít příjem v kalendářním roce alespoň ve výši šesti násobku minimální mzdy. Výše minimální mzdy pro rok 2012 je 8000 Kč.

Daňové zvýhodnění (bonus na dítě) může poplatník uplatnit pouze na dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti a je:

  • nezletilé
  • zletilé až do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo díky zdraví se připravovat nemůže

a zároveň je to dítě:

  • vlastní
  • osvojené
  • v náhradní péči
  • dítě druhého z manželů
  • vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit

Slevu naopak nelze uplatnit například na dítě druha/družky.
dětský bazárek