Hodnotit / sdílet na:

Porodné (i na druhé dítě)

Porodné

Od ledna 2015 vstoupily v platnost dvě změny, kterými se mění podmínky pro získání sociální dávky porodné (= jednorázový příspěvek na náklady související s narozením dítěte).

Na porodné má tedy nově nárok ten, komu se narodí první nebo druhé dítě (nebo převezme dítě do péče) a jehož příjmy v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí před porodem) jsou nižší než 2,7 násobek životního minima.

V praxi to znamená, že samotná matka (matka samoživitelka) čekající 1. dítě nesmí překročit čistý měsíční příjem 13 176 Kč. Samotná matka s jedním dítětem (do 6 let) čekající druhého potomka nesmí překročit měsíční příjem 17 874 Kč.

V případě že o porodné žádají oba rodiče, pak jejich společný průměrný měsíční čistý příjem může být u 1. dítěte maximálně 20 817 Kč. Matka a otec čekající narození druhého potomka, nesmí překročit společný průměrný měsíční příjem 25 515 Kč.

Jako průměrný příjem se uvádí průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (obou partnerů, pokud jsou), do něhož se započítává mzda (výplata), sociální dávky, příjmy z podnikání aj. za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se má miminko narodit např. v srpnu, pak jde o příjem za 2. Q, tj. duben až červen.

Do posuzovaného limitu se započítává:


 • výplata (čistá mzda)
 • příjmy z podnikání
 • náhrady mzdy - nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • rodičovský příspěvek
 • další příjmy

Do posuzovaného limitu se nezapočítává:


 • příspěvek na péči
 • přídavky na bydlení, doplatek na bydlení
 • příspěvek na živobytí
 • jednorázové dávky
 • příjmy z charity, apod.

Nárok na porodné mají rodiče splňující posuzovaný příjmový limit a to ve výši:


 • na první dítě - ve výši 13 000 Kč, u dvojčat a vícerčat ve výši 19 500 Kč
 • na druhého dítěte - ve výši 10 000 Kč
 • na třetí a další dítě - 0 Kč

Další podmínky pro nárok na tuto sociální dávku se nemění. Žadatel musí být občanem ČR nebo zde mít trvalý pobyt, nebo mít trvalý pobyt na některém ze států EU.

K žádosti o porodné je pak nutné doložit osobní doklady všech osob uvedených v žádosti (u nově narozeného dítěte se dokládá rodný list), potvrzení o příjmech v rozhodném období.

Porodné se i nadále vyřizuje na příslušném Úřadu práce, kde se řeší i ostatní sociální dávky.

dětský bazárek