Hodnotit / sdílet na:

Porodné pro rok 2013

Porodné

AKTUALIZACE: Změny podmínek pro výplatu porodného v roce 2015.

Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením jejího dítěte. Dávka je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je trvalý pobyt na území České republiky oprávněné osoby.

Podmínky pro výplatu porodného v roce 2013 se vůči předcházejícímu roku nemění.

Porodné 2013 - podmínky pro výplatu porodného pro rok 2013


Od 1. 1. 2011 vzniká ženě nárok na porodné pouze v případě porodu prvního, živě narozeného dítěte. Další důležitou změnou je posuzování příjmu rodiny.

Výše porodného:

  • 13 000 Kč rodina s prvním živě narozeným dítětem
  • 13 000 Kč osamělá matka s prvním živě narozeným dítětem
  • 19 500 Kč rodina s prvními živě narozenými dětmi (dvojčaty, trojčaty)
  • 19 500 Kč osamělá matka s prvními živě narozenými dětmi (dvojčaty, trojčaty)

Podmínky přiznání porodného:

  • Příjem rodiny nesmí být vyšší než 2,4 násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti.
  • To znamená, že na porodné u prvního dítěte dosáhnou pouze rodiny s příjmem pod 16 992 Kč měsíčně (matka a otec žijící ve společné domácnosti bez dalších osob kromě narozeného dítěte). Příklad výpočtu (2 880 + 2 600+ 1 600) x 2,4.
  • U matky samoživitelky se hranice snižuje na 10 752 Kč, tj. (2 880 + 1 600) x 2,4.
  • Do limitu čistých příjmů se počítají nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či výživné.
  • O porodné se žádá na příslušném úřadě Státní sociální podpory - v místě trvalého bydliště. Doba jeho výplaty se liší (dané místem) - obecně se dá říci, že vyplacení trvá týden až měsíc od podání žádosti.
  • Při vyplnění a podání žádosti potřebujete váš občanský průkaz a rodný list dítěte (případně jeho ověřenou kopii).


Související témata, články