Hodnotit / sdílet na:

Práva a povinnosti související s narozením dítěte - co je nutné zařídit po porodu

Přehled úředních záležitostí a dalších povinností, které je nutné vyřídit po příchodu matky a dítěte domů z porodnice.


Vystavení rodného listu (RL) dítěte


  • V prvních dnech po narození dítěte matrikářka přímo v porodnici přidělí dítěti rodné číslo.
  • Nezapomeňte si do porodnice vzít s sebou oddací list, nejlépe kopii, kterou ponecháte matrikářce a platný občanský průkaz.
  • V případě, že rodiče novorozence nejsou manželé, musí maminka předložit prohlášení o určení otcovství a jména dítěte, které s otcem dítěte vyřídí před porodem na matrice v místě trvalého bydliště. Nebude-li prohlášení předloženo, nebude otec dítěte v Rodném listě uveden a příjmení dítěte bude automaticky po matce.
  • Vystavení rodného listu dítěte na počkání není běžné. Ve většině případů je rodný list dítěte doručen přímo domů, a to krátce po příchodu matky a novorozence z porodnice. V některých obcích a městech si však rodiče sami vyzvedávají rodný list svého dítěte, a to na matrice městské části, pod kterou spadá porodnice, kde se dítě narodilo.


Registrace dítěte u zdravotní pojišťovny


  • Každé dítě je dnem narození automaticky pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka dítěte.
  • Do 8 dnů je potřeba na pracovišti okresní pobočky této pojišťovny provést registraci dítěte.
  • K registraci je nutné doložit rodný list dítěte.


Zajištění návštěvy dětského lékaře u novorozence v místě bydliště


  • O narození dítěte je nutné ihned po návratu z porodnice telefonicky informovat dětského lékaře, kterého jste si vybrali již před porodem.
  • Dětský lékař novorozence osobně navštíví a provede jeho prohlídku přímo u vás doma.


Žádost o porodné a jeho výše