Hodnotit / sdílet na:

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních podle věku dítěte. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.

Nezaopatřené dítě má měsíční nárok na přídavek na dítě za kalendářní měsíc podle věku dítěte ve výši:

  • dítě do 6 let - 500 Kč
  • dítě od 6 do 15 let - 610 Kč
  • dítě od 15 do 26 let - 700 Kč

Rodiny s příjmem vyšším než 2,4 násobek částky životního minima nemají nárok na přídavek na dítě.

Částky ŽM od 1.1.2010


Dospělá osoba (jednotlivec)3 126 Kč
Dva dospělí1. osoba 2 880, 2. osoba 2 600 Kč
Nezaopatřené dítě do 6 let1 600 Kč
Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let1 960 Kč
Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let2 250 Kč

Příklad výpočtu hranice čistého příjmu v Kč pro nárok na přídavek na dítě od 1.1.2010


Úplná rodina (oba rodiče) jedno nezaopatřené dítě do 6 let16 992 Kč
Úplná rodina (oba rodiče) dvě děti 5 a 8 let21 696 Kč
Úplná rodina (oba rodiče) tři děti 5, 8 a 12 let26 400 Kč
Úplná rodina (oba rodiče) čtyři děti 5, 8, 12 a 16 let31 800 Kč