Hodnotit / sdílet na:

Existenční minimum

Existenční minimum je podle zákona č. 110/2006 Sb. minimální hranice peněžních příjmů jednotlivce (fyzické osoby), která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tato problematika je řešena v rámci systémů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

Nová částka existenčního minima od 1. ledna 2012 činí 2 200 Kč měsíčně.Dětská výživa