Hodnotit / sdílet na:

Minimální zálohy sociálního a zdravotního pojištění OSVČ pro rok 2013

V případě, že jste OSVČ jako hlavní činnost, jste povinni platit zálohy na sociální pojištění (důchodové pojištění a nemocenské pojištění) a zdravotní pojištění.

V případě, že jste OSVČ jako vedlejší činnost, zálohy platíte v případě, kdy jste se dobrovolně přihlásili pro platbu sociálního pojištění, nebo jste dosáhli určeného daňového základu pro daný rok, nebo jste se rozhodli platit si nemocenské pojištění.

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné, musíte se k němu sami přihlásit na příslušné OSSZ. Pokud se ale rozhodnete přihlásit k nemocenskému pojištění jako OSVČ vedlejší, budete i tak posuzováni jako OSVČ hlavní.

Minimální výše záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se odvíjí od výše průměrné mzdy, kterou každoročně stanovuje vyhláškou vláda. Sazba zdravotního pojištění (ZP) pro OSVČ je 13,5% a u důchodového pojištění (DP), které zahrnuje také příspěvek na politiku zaměstnanosti, činí 29,2%.

Vláda vyhlašuje výši všeobecného vyměřovacího základu a ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje přepočítací koeficient. Když tyto dvě hodnoty spolu vynásobíte, získáte průměrnou mzdu, která pro rok 2013 činí 25 884 Kč.

Minimální zálohy pro OSVČ se stanovují tak, že sazbu aplikujete na polovinu průměrné mzdy u zdravotního pojištění a na čtvrtinu průměrné mzdy u pojištění důchodového.

Výpočet minimálních záloh ZP (zdravotní pojištění) a DP (důchodové pojištění) pro rok 2013


Druh pojištěníZP 2012DP 2012ZP 2013DP 2013
OSVČ s hlavní činností1 697 Kč1 836 Kč1 748 Kč1 890 Kč

Platnost změny výše záloh v minimální výši:

  • Na zdravotní pojištění – změna platí již při úhradě splátky za leden, tj. do 8. února.
  • Na důchodové pojištění – mění se až v ten měsíc, kdy podáte nebo do kdy jste povinni podat přehled o příjmech a výdajích.

Maximální vyměřovací základy


Maximální vyměřovací základ = maximální výše čistého příjmu, ze kterého vzniká povinnost odvádět pojistné. Z částky nad maximem se pojistné již neodvádí.

Druh pojištěníMaximální vyměř. základ rok 2012Maximální vyměř. základ rok 2013
Zdravotní pojištění72 násobek prům. mzdy72 násobek prům. mzdy
Důchodové pojištění42 násobek prům. mzdy42 násobek prům. mzdy

Splatnost záloh je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, počítá se den připsání částky na účet OSSZ a vybrané pojišťovny. Zálohy nelze platit zpětně. Můžete si však zaplatit zálohy i na více období, než na 1 měsíc, ale tuto skutečnost musíte oznámit příslušné OSSZ.

Sazba pro nemocenské pojištění je 2,3% z měsíčního základu.

Druh pojištěníMinimální výše rok 2012Minimální výše rok 2013
Nemocenské pojištění115 Kč115 Kč

Minimální vyměřovací základ pro stanovení minimální zálohy na nemocenské pojištění zůstává ve výši 5 000 Kč. Nejnižší záloha na nemocenské se tedy v příštím roce nezmění, platit budeme stále 115 Kč.

Od roku 2011 se nemocenské u OSVČ může čerpat od 22. dne nemoci, a to v případě, pokud si platila nemocenské pojištění alespoň po dobu 3 měsíců.
dětský bazárek